Fonaments teòrics

Etimològicament, és l’estudi del moviment i per tant tracta sobre tots els fenòmens relacionats amb aquest.

Tècnicament, és un conjunt d’estudis sobre el cos humà com a globalitat: cervell, sistema nerviós, músculs, …

Estudia doncs les diverses tècniques per ajudar al creixement personal, a equilibrar les connexions cerebrals, a disminuir tensions, a facilitar l’aprenentatge.

Finalment, la kinesiologia estudia les actuacions necessàries per corregir els possibles desequilibris que puguin afectar a les persones.

Els estudis de la kinesiologia comprenen l’anatomia humana, la fisiologia, la biomecànica, l’exercici físic, l’exercici psicològic,..

Dia a dia augmenta el nombre de professionals que estudien i apliquen aquestes tècniques:

  • Fisioterapeutes, osteòpates i quiropràctics que, mitjançant el test muscular, identifiquen l’òrgan corporal que produeix un desequilibri i apliquen els estímuls adequats per corregir-ho.
  • Entrenadors esportius, que planifiquen una preparació física que equilibri cos, ment i esperit.
  • Educadors, que poden posar en pràctica a la pròpia aula els exercicis del programa BRAIN GYM ( gimnàstica del cervell ) ideat pel doctor Paul E. Dennison de Califòrnia.

La kinesiologia educativa està orientada a despertar el sistema psico-fisiològic per ajudar l’alumnat a aprendre. Uns moviments molts simples per a afavorir l’activació de totes les capacitats del cervell.