Bibliografia

Es difícil fer una selecció de llibres de kinesiologia, us adjuntem alguns. Els tres primers poden ser més interessants per a la gent que s’inicia. Les persones que ja tenen alguna especialització han de buscar publicacions específiques relacionades amb la seva pròpia especialitat.
Brain GymPrincipios de kinesiología Controlar el estrés fácilmente
Mapas MentalesLa Gymnastique de Neurones

Deixa un comentari