Sobre el qüestionament

Aquests dies m’han demanat alguna activitat per ensenyar l’alumnat a fer-se preguntes davant d’un text per tal d’entendre’l millor.  De fet, només cal fer una recerca ràpida a la xarxa per trobar desenes de propostes i de criteris per gestionar aquesta activitat a l’aula.

Que la pregunta és un motor d’aprenentatge és evident i, per tant, seria bo que tant els alumnes com els professors estiguéssim entrenats a fer-nos bones preguntes. Fa molts anys, quan el món educatiu semblava endreçat, em van concedir una llicència d’estudis per estudiar diversos gestos lectors dels estudiants (diguem-ne estratègies de lectura, si us abelleix més). Una de les que vaig estudiar va ser el qüestionament, és a dir, fer-se preguntes a partir d’un text. Vaig dissenyar una activitat molt senzilla: a partir d’un text de naturals relacionat amb el tema que es tractava a 2n d’ESO (i a classe de naturals) els alumnes havien de preparar “un examen de lectura” per als seus companys, amb 5 preguntes “fàcils” i 5 preguntes “difícils”. Un cop ho havien fet, els vaig demanar que les responguessin, per veure què se suposava que estaven preguntant. Finalment, vaig demanar als professors de l’alumnat que em marquessin quines preguntes els semblaven adequades i quines no eren pertinents.

De l’anàlisi de totes aquestes preguntes i respostes en van sortir moltes conclusions, que podeu repassar en el capítol 6 de la memòria. Vaig poder categoritzar 8 tipus de preguntes habituals i detectar la manera com es preguntava coses l’alumnat d’aquella edat. També vaig intentar descriure’n les possibilitats de desenvolupament.

Algunes de les conclusions que en vaig extreure van ser:

a. La majoria de les preguntes que es feien els alumnes tenien un abast limitat, és a dir, remetien a un punt concret del text.

b. Rarament els alumnes es preguntaven coses que relacionessin el text amb sabers externs al text.

c. Els professors no consideraven adequades les preguntes que posaven el focus sobre el context.

La meva deducció és que els estudiants tendien a reproduir els models que havien rebut i, és obvi, que els joves de 14 anys han estat molt preguntats (com a mínim, en aquells temps, això s’estilava molt). Per tant, em va semblar que no només calia ensenyar a fer bones preguntes als estudiants sinó també als mestres i professors (veient les indicacions que hi ha ara a la xarxa, tampoc devia anar tan mal encaminat).

En aquest sentit, vaig dissenyar algunes activitats, però simplement us presento una de les més senzilles, que he fet servir tant amb joves com amb futurs docents. Es tracta simplement de partir d’un text i que l’estudiant elabori un qüestionari amb preguntes que apuntin a 4 abasts diferents:

 • La resposta es troba en un lloc puntual del text
 • La resposta suposa comprendre diverses idees d’un
  paràgraf
 • La resposta suposa comprendre diversos paràgrafs
  o el text en la seva globalitat
 • La resposta implica relacionar informacions del text
  amb els coneixements propis

Evidentment, a banda de l’activitat pràctica, cal fomentar la reflexió sobre el resultat i treballar sistemàticament sobre la forma de la pregunta (una altra conseqüència de l’estudi).

Adjunto una possible fitxa i una minipresentació de suport que he fet servir a vegades per acompanyar l’explicació.

La redacció de preguntes i de consignes és molt complicada i sol ser un dels punts més crítics en les propostes didàctiques dels professors en començar el seu camí professional.

 

Publicat dins de EXERCICIS, General | Deixa un comentari

Obsessions sorprenents (1): els llibres de text

Ara que ja enfilo la recta final de la meva carrera professional i que constato que es mantenen un seguit de dèries en les línies pedagògiques hegemòniques del país, impermeables a qualsevol mena de qüestionament i repetides fins a l’extenuació en articles acadèmics i disposicions oficials, aprofito per dir-hi la meva atès que, com diu el títol d’aquesta sèrie, no puc més que catalogar-les d’obsessions sorprenents.

Una de les més esteses és la malesa dels llibres de text i del seu ús en les aules. No soc inconscient i tinc clar que molts professors s’han limitat durant dècades a seguir el llibre de text i crec que és això el que es considera contrari al desenvolupament de l’alumnat. Ara, això és dolent? Tots els llibres són dolents?

Si ens fixem en un context habitual, un professor “normal” del nostre país imparteix classe en quatre o cinc nivells diferents d’alumnes. Ha de programar i elaborar materials propis per a cadascun d’aquests nivells? Llevat que sigui superman (o superwoman) no ho podrà fer. Equivaldria a crear quatre llibres cada curs (per molt que amb el temps en pogués tenir una part de feta). Com a creador de materials didàctics i formador en la matèria, puc donar fe que és impossible seguir aquest ritme de creació si es vol fer amb un mínim de qualitat.

Quines són algunes de les virtuts dels bons llibres de text?

a) Endrecen els sabers curriculars i, en principi, plantegen tasques competencials a l’alumnat.

b) Donen un cert nivell a totes les unitats didàctiques, atès que hi ha d’haver hagut una actualització i una recerca dels continguts per part dels autors.

c) Ajuden el professorat menys especialista a centrar-se en allò que és més important (tinguem en compte que cada cop hi ha més professorat que imparteix una matèria que no correspon a la seva especialitat).

d) Ofereixen diversos nivells d’assoliment en alguns dels objectius. Ja des de l’època de la LOGSE, moltes editorials han desenvolpat (amb major o menor encert) aquesta diversificació.

e) Respecten els drets d’autor dels materials. Aquesta virtut pot semblar absurda, però tots sabem en què consisteixen molts materials “propis”: refregits fotocopiats de materials publicats. Sincerament, això sí que hauria d’estar perseguit, atès que va en contra de les mateixes disposicions curriculars actuals de perseguir el plagi. No voldria que això fos entès com una crítica al professorat (confesso que jo també he fotocopiat originals) sinó a l’atzucac que suposa haver d’elaborar materials a dojo sense temps per fer-ho.

Quin és el gran problema dels llibres de text? Que, per qüestions comercials, no poden estar contextualitzats a cada centre. Una obsessió que tractaré un altre dia és aquesta que tots els contextos són diferents, però, encara que fos així, resulta que volem que tots els estudiants arribin a desenvolupar les mateixes competències, amb la qual cosa, un llibre de text pot ser un gran punt de partida per començar a construir.

En conseqüència, potser en lloc de criminalitzar els llibres de text i el professorat que els fa servir, potser podríem ajudar-lo a:

 1. Saber triar un bon llibre de text en funció del seu context amb criteris operatius.
 2. Adaptar el llibre de text al seu grup classe i, en conseqüència, flexibilitzar-ne les programacions.
 3. Aprendre a crear materials didàctics de qualitat de manera progressiva per anar més enllà del que li ofereixen els que troba publicats.

En definitiva, potser es tractaria de passar de la pedagogia de la negació a la pedagogia de l’acompanyament perquè, no ho oblidem, molts de nosaltres vàrem arribar a desenvolupar moltíssimes competències amb l’ajut de llibres de text molt abans que la noció de competència aparegués a l’esfera educativa.

Com que en el passat vaig publicar alguns llibres de text, voldria deixar clar que ni em reporten actualment cap benefici ni me’n van reportar cap de significatiu en el seu moment. És més, no tinc cap mena d’intenció de tornar a alimentar cap editorial, d’aquí que em senti amb la llibertat de publicar aquesta entrada.

Publicat dins de General | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Poden contribuir els qüestionaris automatitzats a la construcció dels sabers?

El principal objectiu d’aquesta dissertació és explorar les possibilitats d’utilitzar els qüestionaris tancats dins d’una perspectiva d’avaluació per a l’aprenentatge.

Entenem per un qüestionari tancat aquell que es pot avaluar de manera automatitzada i que, per tant, no necessita una avaluació manual. Tot i que deuen existir milers de plataformes que permeten la seva realització, exemplificarem les nostres disquicions només amb dos recursos concrets: els qüestionaris de Moodle (extrapolable a questionaris H5P) i els formularis de Google convertits en Test. Partim de la base que el primer dels recursos és molt més potent que el segon però, en canvi, aquest segon està molt estès en la comunitat educativa i es fa servir de manera senzilla dins de la plataforma Google Classroom.

En algunes ocasions, s’ha fet la distinció entre qüestionari d’aprenentatge i qüestionari d’avaluació. En general, diria que aquesta distinció forma part d’una mateixa lògica o seqüència didàctica:

 1. Activitats de comunicació del saber (orals, escrites, audiovisuals).
 2. Activitats de pràctica o comprovació del saber adquirit: conceptes, procediments… En aquest sentit, els qüestionaris d’aprenentatge contribueixen a l’automatització d’aquesta exercitació del saber.
 3. Activitats de comprovació de l’adquisició del saber. Serien els qüestionaris d’avaluació associats a una qualificació que es registra.

Al nostre entendre, en aquesta seqüència el qüestionari s’utilitza dins de la concepció bàsica de l’avaluació de l’aprenentatge (avaluació sumativa o certificativa). En moltes ocasions, els continguts dels qüestionaris d’aprenentatge i els d’avaluació podrien ser molt similars i, en aquests últims, es cerca augmentar la seva validesa o fiabilitat a través d’estratègies com l’aleatorietat de les preguntes (només possible a Moodle), la retroacció posposada (o manca de retroacció) i la reducció a un o molt pocs intents.

Val a dir que creiem que els qüestionaris utilitzats amb aquesta funció, sempre que estiguin ben elaborats, ens semblen una eina didàctica de primer ordre, atès que faciliten la revisió de molts aspectes que, en un sistema analògic, generarien moltes hores de correcció mecànica per part del professorat.

El pas de l’ensenyament presencial a l’ensenyament en línia suposa una transformació de totes les fases de la seqüència didàctica. Ens sembla especialment transcendent la fase de construcció del coneixement, que tradicionalment s’havia basat en la paraula del professor. Esquemàticament, el professor exposava uns sabers que l’alumne transformava en unes anotacions (els apunts) i que li servien de base per a l’estudi. En el fons, es tractava d’una construcció amb possibilitats interactives: el professor podia ajudar-se de la pissarra, l’alumnat podia intervenir a través de dubtes i preguntes, el professorat podia comprovar-ne l’eficàcia a través de l’expressió dels alumnes… Era, per tant, un procés de comunicació on la paraula del professor era vital. 

Els manuals han suposat des de sempre una delegació d’aquesta paraula del professor en la paraula d’un expert que, a diferència de l’anterior, ja no admetia aquesta interactivitat. Possiblement d’aquí la importància dels exercicis d’exercitació, molts cops ideats també per l’expert, de manera que l’alumnat pogués interactuar amb el saber d’una manera més o menys programada.

Es podria considerar que la construcció del saber en línia és deutora d’aquesta concepció de l’aprenentatge: uns materials amb tots els sabers (pdf, articles, llibres de Moodle…) acompanyats d’uns exercicis d’exercitació. El diàleg, de mica en mica, va desapareixent o, de fet, es limita a intervencions puntuals en retroaccions o fòrums. La irrupció dels vídeos o els podcast no crec que aporti un canvi fonamental en l’estructura bàsica d’intercanvi.

Tanmateix, els nous formats digitals que estan arribant a l’ensenyament permeten potenciar la interactivitat de l’alumne amb els materials. Els vídeos interactius en serien un gran exemple, però ens sembla que bona part d’aquestes bondats es poden traslladar sense problemes als qüestionaris. La clau, ens sembla, és caminar cap a un nou tipus de qüestionari (que no vol de cap manera substituir els anteriors) i que podríem anomenar provisionalment qüestionari de construcció dels sabers

En un qüestionari que cerqués la construcció dels sabers, el seu dissenyador hauria d’intentar combinar els sabers, la veu del professor i les accions de l’alumnat de manera que s’establís un diàleg (una interacció) que facilités l’aprenentatge. Es tracta, ja ho hem dit al començament, de qüestionaris tancats, per la qual cosa sempre serà una conversa programada que, de totes maneres, si es rumia bé, pot tenir certes dosis de versemblança.

La funció bàsica d’aquests qüestionaris és l’avaluació per a l’aprenentatge (reguladora, formativa), sobretot en el seu enfocament d’avaluació formadora, és a dir, comprometent el propi alumnat en el seu procés d’aprenentatge.

Hem provat qüestionaris d’aquest tipus amb la construcció de sabers literaris (les característiques d’un determinat text o autor), de destreses lingüístiques (puntuació, ortografia), de comprensió d’un determinat text o en la revisió dels propis textos. L’exploració ens ha portat a jugar amb una sèrie d’elements:

 1. La introducció de la teoria fonamental en el propi qüestionari. Aquest saber pot aparèixer en text pla (podria ser un vídeo) però també podria estar incompleta, de manera que l’alumnat l’hagués d’anar construint a través de la selecció de paraules (ja sigui arrossegant, triant, endreçant… ), cosa que, de moment, no podem fer amb els Test de Google. En aquesta fase, si es busca la interacció de l’alumnat, és bàsicament per centrar la seva atenció (el que seria el subratllat tradicional). La tria ha de ser senzilla, però s’ha de rumiar. En certa mesura, es tracta d’una activitat de comprensió lectora on, sobretot, l’alumnat no hagi de sortir del qüestionari però estigui actiu.
 2. El feedback o retroacció específica passa a ser fonamental perquè suposa la paraula del professor que acompanya la construcció del saber. En aquest sentit, el botó “Comprova” de Moodle o H5P és un recurs excepcional que encara no apareix a Google, on només algunes preguntes permeten retroacció específica i apareix quan s’envia el Test.
 3. El contingut de la retroacció específica hauria de contenir un reforç positiu i, una valoració sobre la resposta. En el cas d’un error, hauria d’ajudar l’alumne a aprofundir en el contingut i trobar la resposta correcta. En el cas de l’encert, hauria de complementar-se amb un “anar més enllà” i aprofundir en allò que s’està construint. 
 4. A banda de les explicacions, cal dissenyar activitats intercalades amb els sabers, de manera que es puguin anar consolidant pas a pas. Aquí és on tot el ventall d’exercicis possibles ha de facilitar aquesta consolidació dels sabers. De fet, són els exercicis d’exercitació situats en el moment en què s’està treballant el saber en concret. 
 5. Una de les possibilitats per tal que un mateix qüestionari es pugui utilitzar diverses vegades de manera significativa seria l’ús de preguntes aleatòries, cosa que admet Moodle però que en Classroom s’hauria de fer duplicant els qüestionaris i canviant-los parcialment, cosa que no resulta excessivament pràctica. 
 6. Un cop confegit tot això, es pot actuar sobre el nombre d’intents (que en un qüestionari de construcció del coneixement entenem que no hauria d’estar limitat), amb les retroaccions generals o amb qualsevol altre element que fomentés la interacció professor-saber-alumne.
 7. Tot i que encara no he experimentat aquest aspecte, entenc que potser caldria valorar la quantitat de retroalimentació que es dona a l’alumnat. Algunes lectures ens porten a pensar que l’excés de paraula del professor no ajuda a la seva assimilació, cosa que ens obliga a mesurar exactament la dimensió i el nombre de les retroaccions.
 8. Una altra de les possibilitats, més vinculada als estils docents, és dotar aquestes explicacions i aquestes retroaccions d’un determinat relat o d’un determinat to (per exemple, la ironia)

En conclusió, estem convençuts que l’autonomia de l’alumnat que cerquen les estratègies d’avaluació formadora que s’estan implementant des de fa dècades no poden prescindir, en cap mena de format formatiu, de la guia de l’expert, del professional, de manera que una de les claus de volta per assolit l’èxit és que aquesta veu sigui present de manera significativa en els materials d’aprenentatge i entri en diàleg amb la construcció que en fa cada alumne.

Soc plenament conscient de la provisionalitat de tot el que he exposar en aquesta dissertació i que, per tant, l’hauré d’anar refent a mesura que rebi més formació al respecte, però em sembla un punt de partida. Acompanyo l’entrada al blog amb alguns enllaços des d’on es poden ampliar algun dels aspectes que he desenvolupat.

 

Manresa, M. i Ramos, J.M. (2021). ¿CÓMO PERCIBEN LOS ESTUDIANTES EN LÍNEA EL FEEDBACK DE SUS DOCENTES? Holos.

Ramos, J.M. (2021). Criteris per al disseny d’activitats de llengua i literatura en cada fase de la seqüència didàctica. Webinar i presentació

Ramos, J.M. (2021). Com es delimiten els objectius d’aprenentatge i es relacionen amb l’avaluació?

Riguem a la catalana. Avaluació per competències. (Especialment, l’apartat dedicat a la traducció d’una presentació de De Ketele)

Publicat dins de avaluació, PARAULES, PRESENTACIONS | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Sobre locucions i insults

A través de Twitter, se’m demana la referència d’una de les activitats que havia comentat en un curs per treballar les locucions d’origen clàssic.

Com sabeu, el treball sobre el vocabulari no és gens fàcil i, segurament, només millora després de mil i una lectures, atès que les paraules no se solen aprendre descontextualitzadament sinó en contextos d’ús real. Per això és tan complicat treballar-lo a classe. Dit això, enllaço algunes propostes modestes on he intentat relacionar vocabulari col·loquial o popular amb el seu ús, proposant activitats escolars en aquesta direcció.

El primer que enllaçaré serà una presentació de frases fetes il·lustrades fruit del treball en una optativa de reforç a 1r d’ESO fa més d’una dècada.

El primer treball sobre insults “Aprendre a insultar” està explicat en l’enllaç. La segona versió, diguem-ne més digital, ens va portar a Insultem amb gràcia: consigna i resultat, una versió que em va servir per aprofundir en el món de les infografies digitals.

Finalment, he trobat una petita mostra del treball que vam fer a 4t d’ESO sobre paraules i locucions llatines.

Em sap greu perquè no hi ha totes les consignes, però un no sempre està per tot.

Publicat dins de EXERCICIS | Deixa un comentari

Didáctica de la literatura en Quito

El pasado mes de julio tuve la suerte de poder participar en el Máster de Secundaria organizado por la UB y la UNAE en Ecuador. Aunque por causas poco felices, la vida me ha regalado otra semana de formación con el profesorado ecuatoriano en Quito. Esta vez, colaborando con el profesor Marcelino Jiménez, hemos impartido una asignatura realmente apasionante: Didáctica de la Literatura.

Este reencuentro con el profesorado quiteño ha significado la constatación de todas las buenas impresiones que me llevé el verano pasado. Una entrega total, con el agravante de tener que asistir a la formación en días feriados y después de un arduo esfuerzo para evaluar a los más de diez grupos que dirigen la mayoría de ellos. No es extraño que algunos de ellos trabajen en dos sedes o en jornadas dobles y con ratios que muchos europeos encontraríamos irracionales. Además, viajes interminables antes y después de las sesiones, puesto que muchos deben desplazarse durante horas para asistir a nuestras clases. Algunas cabezadas evidenciaban un agotamiento que se superaba en cuanto se proponían actividades creativas o reflexivas. Podéis seguir sus impresiones en el hagstag #diclitecuador

¿Cómo está la situación de la literatura en la realidad que hemos constatado? Lo primero que se me viene a la cabeza es la gran similitud entre muchas de las situaciones que me han contado y lo que sucede en mi entorno, aunque los matices resultan interesantes.

En primer lugar, destaco las ganas de llevar la literatura al aula pese a la falta de medios y, por qué no decirlo, una formación inicial muy superficial. Muchos de ellos utilizan las metodologías que están en boga:

a) Activación de conocimientos previos del alumnado mediante ejercicios específicos, una fase de la secuencia didáctica bien consolidada en el país.

b) Lectura por parte del profesorado al inicio de la sesión para centrar las sesiones y concentrar al alumnado. Tal como sucede en mi entorno, los alumnos suelen disfrutar de la buena lectura.

c) Uso de pictogramas, de dramatizaciones, creación de exposiciones sobre el hecho literario.

La mayoría de profesores utilizan los materiales que el Ministerio pone a disposición del alumnado (que ya constaté en verano que eran bastante modernos) y los complementa con libros propios, básicamente cuentos y leyendas ecuatorianos. Resulta muy importante la reivindicación de una cultura propia que aún se está despertando de una ocultación que ha durado siglos. Toda la riqueza de la literatura popular debe ser reivindicada sea donde fuere y este profesorado lo fomenta a través de los materiales oficiales o de materiales propios.

Cabe destacar también de varias iniciativas de impulso de la lectura. No nos engañemos, la prioridad de los escolares ecuatorianos (como pasa en nuestro país) no es la lectura. Muchos de ellos no acceden a libros (y eso que hay campañas de lectura muy económicas). La Fiesta de la Lectura en la que pueden participar un par de veces al año los centros que presentan un programa de acción, la campaña Yo leo y otras iniciativas pretenden dedicar cada vez más tiempo a la lectura. Espero que todas ellas se consoliden porque las posibilidades de muchos de los escolares de acceder a más libros de los que propone la lista oficial es muy limitada.

Ante ello, con el Dr. Marcelino Jiménez, hemos procurado compaginar una consolidación de los conocimientos literarios fundamentales a través de distintas herramientas para comentar textos literarios, enfocadas desde teorías literarias diversas. La modelización ha sido utilizada en algunos casos para mostrar los distintos caminos que puede seguir el comentario de textos literarios, como por ejemplo, en el análisis de sonetos del Siglo de Oro.

Otro de los ejes que se ha desarrollado ha sido la reflexión sobre las lecturas que ponemos a la disposición de nuestros jóvenes para desarrollar su competencia literaria. Hemos potenciado el trabajo a través de constelaciones de lecturas, tal como propone Guadalupe Jover (2007), pero hemos potenciado la reflexión sobre el propio perfil lector del profesorado a través de una representación visual. A continuación podéis consultar algunos de los trabajos. Nos inspiramos con los trabajos de algunos de mis alumnos del Institut de Premià de Mar, que fueron muy celebrados en nuestras clases. Nos quedó claro que teníamos que hacer el propósito de leer un poquito más todos nosotros para poder contagiar ese placer a los chicos.

¿Qué criterios utilizamos para recomendar o apartar lecturas? A través de la observación de portadas e incipits de varias lecturas, desarrollamos los criterios que utilizamos como profesores y nos dimos cuenta que la mayoría de ellos se centran en la triada autor-texto-lector, tal como pasa en la crítica literaria. Una clase sensacional en la que vinculamos un caso práctico con la teoría literaria.

Finalmente, nuestro interés era superar la actividad sobre literatura para llegar al proyecto literario. En una sesión analizamos microrrelatos y diseñamos una ruta literaria por Quito en cada uno de los grupos. Sea saliendo de clase o quedándonos en el aula, desarrollamos el concepto de literaturización de espacios con un éxito espectacular, puesto que todos los alumnos entendieron la secuencia de actividades que lleva a la construcción de proyectos sobre rutas literarias o exposiciones literarias.

Este día observamos que el reto está en crear actividades centradas en la lectura inferencial, muy abandonada en algunos contextos e imprescindible para disfrutar de los textos. Les recomendé un trabajo (a partir de la página 493) con ejercicios prácticos sobre inferencias.

Esperamos que todas estas experiencias hayan servido para despertar aún más las ganas de trabajar los textos literarios en clase. Queremos acabar con esta ilustración que me dedicó una de las profesoras y que representa exactamente lo que pretendíamos:

Gracias a todos por vuestra mirada y vuestra comprensión.

Publicat dins de PRESENTACIONS, RESUMS INFORMALS | 1 comentari