Institut Pla de l’Estany

L’Institut Pla de l’Estany som un centre situat a Banyoles que oferim estudis d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. Formem part de diversos programes d’innovació entre els quals comptem el Programa de Qualitat i Millora Contínua, SCAP, STEAMCat, Escola Nova 21 i, és clar, la Xarxa de Competencies Bàsiques.

Us deixem la nostra definició en la Missió, Visió i Valors del centre tal i com ho definim al PEC:

Missió

L’Institut Pla de l’Estany té per missió proporcionar a tot el seu alumnat un ensenyament democràtic i plural que assegura al mateix temps l’excel·lència i l’equitat. Amb això vol promoure ciutadans formats intel·lectualment, autònoms, crítics i capaços de desenvolupar-se tant des d’un punt de vista personal com acadèmic i professional en el món d’avui, amb especial atenció a les noves tecnologies i les llengües estrangeres. Assolim aquests objectius a partir d’un aprenentatge actiu, que té en compte tant la vessant intel·lectual com emocional de tot l’alumnat, orientador, i basat en els nostres valors fonamentals: convivència, esforç, responsabilitat, esperit crític i creativitat.

Visió

Assumim un ideal de centre que es vol fonamentar en:

 1. Considerar l’alumne com el centre de l’aprenentatge i de totes les activitats que es duen a terme al centre.
 2. Desenvolupar en l’alumnat la motivació, les ganes i l’esperit d’aprendre, la responsabilitat, l’autonomia personal i la seva capacitat de continuar la formació i inserir-se en el món professional
 3. Promoure en les nostres famílies la participació en l’educació dels seus fills i filles i en les activitats del centre.
 4. Promoure un equip de professionals, docents i de PAS, il·lusionat i format professionalment per portar a terme el Projecte Educatiu del Centre.
 5. Inserir la nostra tasca educativa en una perspectiva responsable i compromesa amb la societat, l’economia, el territori i el medi ambient.
 6. Fomentar l’avaluació i la millora continuada de tota la nostra tasca educativa

Valors

Els valors que assumim són els de convivència, esforç, responsabilitat, esperit crític i creativitat

 1. Convivència: entenem per convivència una adequada relació de cadascú amb si mateix, amb els altres i amb el món; la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar en la gestió del centre; la potenciació de l’equitat, la no discriminació per cap raó i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors compartits, i de la mediació escolar, la cultura del diàleg i el foment de la cultura de la pau com a valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.
 2. Esforç: l’esforç és la capacitat de treballar durant un temps continuat per aconseguir uns objectius determinats. Ajuda a ampliar al màxim les capacitats de cadascú per obtenir uns millors resultats i permet vèncer i superar els obstacles en els diferents àmbits de la vida (l’escola, la família, els amics…). No assolir del tot un objectiu no equival a un fracàs: el camí que duu a acostar-se a un objectiu també és un aprenentatge.
 3. Responsabilitat: la responsabilitat és la capacitat de dur a terme els compromisos adquirits i assumir les conseqüències de les pròpies accions. Ser responsable exigeix comprometre’s, és a dir, decidir el que s’ha de fer i actuar en conseqüència i és imprescindible per a ser persones autònomes.
 4. Esperit crític: entenem per esperit crític la capacitat de reflexió i d’anàlisi, per anar-se formant una opinió pròpia i informada. Cal curiositat per aprendre i capacitat per escoltar l’altre, per comparar arguments i per exposar les pròpies idees.
 5. Creativitat: la creativitat és la capacitat de  trobar respostes útils als canvis constants de la societat. El concepte de creativitat està associat a la novetat, els processos d’innovació i l’originalitat… i el volem aplicar tant en el sentit d’una educació creativa (segons la qual el professorat genera una sèrie d’estratègies que motiven a l’alumnat) com en el sentit d’una educació per a la creativitat (amb la qual es fomenta aquesta habilitat en el conjunt de l’alumnat).

ENS PRESENTEM: ESCOLA LA BENAULA

L’Escola La Benaula és un centre d’infantil i primària amb 13 anys d’antiguitat, fundada el curs 2006-07. Actualment, ofereix tres cursos d’educació infantil i sis cursos de primària, dos dels quals estan desdoblats.

En aquest moment l’escola compta amb uns 250 alumnes d’entre 3 i 12 anys, dividits en 12 grups. La plantilla del centre compta amb 21 mestres, a més d’una TEI i dues auxiliars d’educació especial. 

La nostra escola es troba al poble de Caldes de Malavella, situat a la comarca de la Selva. Aquest poble compta amb poc més de 7.000 habitants, ubicats entre el centre urbà i set urbanitzacions reisdencials al seu voltant. 

L’alumnat està format per nens residents al municipi i també a les urbanitzacions més pròximes. La procedència dels alumnes és principalment del propi poble tot i que comptem amb alumnes amb famílies del centre d’Europa, sud Amèrica i també el nord d’Àfrica. 

VISIÓ I OBJECTIUS

La nostra escola es troba en constant canvi per trobar la fórmula amb la qual arribar a motivar un màxim d’alumnes i atendre’ls a tots ells sigui quin sigui el seu nivell d’aprenentatge. 

Amb el treball de Xarxa de Competències Bàsiques relacionat amb el Treball per Projectes, junt amb el projecte Erasmus KA1 “working as a chipset” relacionat amb l’aprenentatge cooperatiu, es pretén acostar el mètode cooperatiu i iniciar el Treball Basat en Projectes com a objectius per aquest curs 2018-19. La finalitat és aconseguir alumnes motivats per l’aprenentatge en grup i que puguin desenvolupar la competència d'”aprendre a aprendre” així mateix com atendre millor la diversitat. 

Presentació (INS Josep Brugulat)

Institut Josep Brugulat

Des de l’Institut Josep Brugulat de Banyoles us volem presentar el projecte “I un cop aquí…què?” portat a terme el curs 2018/2019 amb l’alumnat de 3r d’ESO.

En aquest apartat, però, us volem comentar la “relació” del nostre centre amb el treball per projectes. Ja fa uns quants cursos que vam iniciar l’experiència de treball interdisciplinari i de col·laboració entre grups d’alumnes, en moments puntuals.

Per exemple, a  més dels treballs de síntesi de creació pròpia (un per grup i curs), a 1r i 2n d’ESO  també fa anys que es duen a terme els eixos transvervals, que combinen el treball en equip i la interdisciplinarietat. També als dos primers cursos d’ESO s’aposta pel treball col·laboratiu en diferents matèries, des de la supervisió a les tutories on s’organitzen i es dinamitzen els grups d’ajuda.

Al Pla Anual de Centre queda recollida de manera clara aquesta línia de treball:

 • Estratègia 1.3 : “Millorar la interdisciplinarietat dels coneixements que s’imparteixen a cada etapa”
 • Estratègia 1.5: “Avançar en la innovació educativa i en la incorporació de noves tecnologies a l’aula”.

Com a preparació i optimització  de la metodologia del treball en projectes,  el professorat  ha realitzat diversos cursos de formació en innovació pedagògica. L’institut també ha rebut el reconeixement com a centre d’innovació educativa en gammificació aquests cinc anys darrers.

Des del curs 2017/2018, els equips docents dels quatre cursos d’ESO posen en marxa tres  projectes  (un per trimestre), sempre centrats en els punts bàsics de treball interdisciplinari i cooperatiu.

Per concretar, indiquem els títols d’aquest curs 2018/2019:

1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO 4t d’ESO
1r trimestre EXPERTS COM PODEM SENSIBILITZAR LA POBLACIÓ SOBRE EL SEXISME? I UN COP AQUÍ… QUÈ? LES NOSTRES ARRELS
2n trimestre BANYOLES EXPERIENCE CORSARIS 3, 2, 1… CONNECTEM! PREPAREM EL VIATGE A ITÀLIA
3r trimestre SMART POOL VIATGEM EN EL TEMPS CONSUM CONSCIENT PORTAFOLIS D’ORIENTACIÓ

Qui som?

L´Institut Joan Triadú és un centre d´educació secundària situat a la comarca del Ripollès, al municipi de Ribes de Freser, un poblet que es troba al vell mig de la vall de Ribes. Som un centre petit, ja que nomès constem d´una línea i arribem fins a 4rt d´ESO. Tenim una línea pedagògica molt ben definida, que ens caracteritza com a centre innovador, intentant fer un bon acompanyament als nostres alumnes, com diu el nostre lema: “Creixem plegats. De la inclusió a l´excel.lència”.

Resultat d'imatges de institut joan triadú

QUI SOM?

L’escola Mare de Déu dels Socors està situada a l’interior de la Selva. És una escola pública de doble línia, excepte l’actual curs de 3r que està triplicat. La majoria de grups són molt nombrosos. Actualment acull a uns 450 alumnes aproximadament.

Ens considerem una escola respectuosa amb els models pedagògics que s’han dut a terme i que funcionen tenint en compte el nostre context. Malgrat tot, estem oberts a descobrir noves experiències i projectes d’innovació pedagògica que s’adaptin a les necessitats que genera el nostre entorn.

ENS PRESENTEM

L’escola Sant Esteve de Guialbes està situada al poble de Sant Esteve de Guialbes dins el municipi de Vilademuls (Girona). És una escola rural de titularitat pública on hi assisteixen els nens i nenes dels diferents pobles que formen part de Vilademuls (Galliners, Olives, Ollers Orfes, Parets d’Empordà, Sant Esteve de Guialbes, Sant Marçal de Quarantella, Terradelles, Vilamarí, Vilademuls, Vilademí, i Vilafreser). Actualment hi ha 6 grups classe; P3, P4, P5, CI, CM i CS. Ara mateix l’escola acull 92 alumnes i disposa d’11 mestres.

Ens definim com una escola democrática, celebrem assamblees periòdicament amb tots els alumnes de l’escola i amb tota la comunitat educativa.

El nostre projecte educatiu es basa en l’educació emocional ja que creiem que el desenvolupament afectiu és la base dels desenvolupaments de la persona .

A l’escola utilitzem diferents metodologies de treball: Les àrees de llengua, matemàtiques i medi es treballen a partir de projectes. Es treballa a partir de treball cooperatiu i racons. A les tardes fem tallers agrupant als alumnes amb grups reduïts de diferents edats. Els tallers són de P4 a 1r i de 2n a 6è. Es pretén potenciar el treball en grups reduïts i dos mestres a l’aula per tal de poder-nos adaptar millor a les necessitats de cada infant.

En aquest bloc documentarem el projecte que han dut a terme els alumnes de CM sóbre el Món Submarí.

COMENCEM EL PROJECTE DE CURTS!

Som la classe de 4t de l’escola Bora Gran de Serinyà , 18 alumnes i dues tutores.

Després que la Naia ens comentés que havia anat el cap de setmana a un festival de curtmetratges ens fem preguntes de què és un curt.

Comença a haver-hi interès i ganes de preparar-ne un i pensem que podem dedicar-hi unes sessions i d’aquí treure la idea del nostre projecte.

Per tal de donar-li una funcionalitat comentem que podríem fer un curtmetratge relacionat amb alguna necessitat del poble.

El nostre poble té mil i pocs habitants i el treball en xarxa és molt fàcil.

I així comencem!!

títol projecte

 

QUI SOM I ON VOLEM ANAR

L’escola La Draga és una de les 5 escoles de primària de la ciutat de Banyoles.

Es va crear l’any 1996 iniciant-se amb els dos primers cursos d’educació infantil als baixos d’un edifici del Passeig de la Generalitat de la Vila Olímpica. Posteriorment es va traslladar a l’inici de la carretera de Figueres on va anar creixent amb diferents mòduls d’aules prefabricades (barracons) i es va convertir en una escola de línia sencera amb un primer grup d’educació infantil desdoblat. Hi va estar fins a 10 anys. El gener del 2006 es va situar al barri de la Vila Olímpica a l’edifici actual on va continuar creixent fins a configurar-se com a escola de dues línies. Actualment la nostra escola la formen 459 alumnes i un claustre de 32 mestres més el personal PAE i PAS del Departament.

La proximitat de l’estany de Banyoles li dóna un marc incomparable, però a més, té l’avantatge de tenir el centre de la ciutat a pocs metres, la qual cosa la fa accessible i ens dóna moltes possibilitats d’enriquiment a partir del nostre propi entorn.

L’educació transformadora és un dels pilars  del nostre projecte d’aprenentatge. El foment de les capacitats emprenedores contribueix a formar alumnes amb un nivell competencial molt elevat i , per aquest motiu, s’ha convertit en un dels motors que empeny les nostres accions educatives.

Els projectes que estem desenvolupant  proposen un treball transversal i significatiu dels alumnes. Es parteix dels seus coneixements previs per tal que els apliquin i modelin en situacions reals i en necessitats observades. Fomenten també el treball cooperatiu i col.laboratiu; ajuden a treure el millor de cadascú; potencien la presa de decisions (a vegades arriscades) i, entenen l’error com un procés que forma part de l’aprenentatge i de la vida. Potencien també  la creativitat, la innovació i, per descomptat, afavoreixen l’autonomia personal i l’autoestima.

Per aquest motiu aquest curs la reflexió de l’equip docent i del grup impulsor de la nostra escola se centra en desenvolupar i millorar aquests projectes:

 • L’AULA QUE VOLEM (P-5)
 • L’ESCOLA DELS SOMIATRUITES (2N)
 • LES NOSTRES ARRELS ( 3R)
 • L’OBRADOR (5È)
 • RÀDIO LA DRAGA! (6È)

ENS PRESENTEM

L’Escola l’Entorn està situada al centre de Mata, un dels moltíssims veïnats que té Porqueres. És una escola gran, amb més de 400 alumnes agrupats en dues o fins i tot tres línies.
Actualment estem en ple procés de canvi metodològic, fa temps que estem pensant i repensant qui i com volem ser per tal d’oferir al  nostre alumnat bones  pràctiques educatives. Per aquest motiu, una vintena de docents ens hem engrescat a formar part de la XCB, per tal de formar-nos i poder créixer en la direcció que desitgem.

ENS PRESENTEM

Som el grup impulsor de l’Escola Frigolet (Porqueres). És el primer any que formem part de la Xarxa de Competències bàsiques i ens fa molta il·lusió poder compartir i debatre el nostre full de ruta amb tots/es vosaltres.

La nostra escola es troba ubicada en una zona rural, prop de l’estany de Banyoles i està envoltada de camps i espais verds. L’edifici escolar és una masia de l’any 1956, que actualment consta d’una ampliació nova que s’integra a la masia inicial.

Fa temps que hem iniciat canvis metodològics a favor d’una educació transformadora que recolza la metodologia per ambients i aprenentatge a través del joc.

Aquest curs escolar comptem amb dues comunitats (petits i grans). La comunitat de petits avarca de P3 fins a 2n i la comunitat de grans de 3r a 6è.

A la franja horària del matí es fan els ambients (ambients literaris, científics, matemàtics i art&english). A les tardes duem a terme els tallers (música, teatre, filosofia, hort i educació física/psicomotricitat).

Pel que fa a l’agrupament aquest és divers. D’una banda, cada nen/a té el seu grup de referència “tribu” on hi ha alumnes de diferent edat (P3-2n / 3r-6è) i d’altra banda, hi ha els agrupaments amb el cicle. Concretament, els ambients es realitzen amb el grup multinivell i els tallers amb el cicle corresponent.

En aquest bloc documentarem el projecte “Creació de l’himne d’escola”. Aquest, neix d’un interès inicial per identificar l’escola amb una melodia pròpia.  És un projecte que hi participen els nens i nenes de cicle mitjà i cicle superior. El procés creatiu de la proposta intenta establir connexions entre l’art visual, la música i el llenguatge verbal.

Seguim compartint!