L’ESCOLA DELS SOMIATRUITES

LA METODOLOGIA

Iniciem aquest curs un nou projecte: L’escola dels Somiatruites. En aquest projecte els nens i nenes de 2n de Cicle Inicial juntament amb les famílies desenvoluparan un projecte a partir de diferents tallers on alumnes, pares i mestres somiaran i desenvoluparan accions  a l’escola.

La metodologia utlitzada en aquest projecte parteix de l’aprenentatge cooperatiu no només amb l’alumnat, sinó col.laboratiu amb les famílies. Les activitats autèntiques a vegades necessiten d’una tribu per poder desenvolupar-se, ens agrada treballar amb la comunitat, sabem que això no tan sols enriqueix a l’alumnat, sinó que millora els aprenentatge i desenvolupa unes actituds indispensables.

COM?

REUNIONS PRÈVIES AMB LES FAMÍLIES PER TAL D’EXPLICAR EL PROJECTE I ACABAR-LO DE DESENVOLUPAR AMB ELLS.

LLISTAT DE TOTS ELS FAMILIARS QUE HI PODEN PARTICIPAR.

ORGANITZACIÓ DE LES FAMÍLIES EN ELS TALLERS.

AVALUACIÓ DE CADA UNA DE LES SESSIONS PER TAL DE FER LES MODIFICACIONS PERTINENTS.

AVALUACIÓ FINAL DE L’ALUMNAT, ELS MESTRES I LES FAMÍLIES

ABANS DE COMENÇAR EL PROJECTE…

Abans de començar: Fem una passejada per l’escola amb ulls que ens agrada i ho anotem.

Al cap d’una setmana anem a fer una passejada per l’escola amb ulls de llocs, espais, objectes… que ens agradaria millorar.

TALLERS DEL PROJECTE:

1r -BRIGADA DELS SOMIATRUITES.

2n -ELS FOLLETS DE L’ESCOLA (BEEBOTS)

3R- DISSENYEM LES DISFRESSES PER A LA NOSTRA OBRA DE TEATRE.

4T-  CONEGUEM L’ESCOLA A PARTIR D’UN GEOCACHING I CREEM EL NOSTRE.

5È- L’ESCOLA DELS SOMIATRUITES ( DISSENYEM UNA MAQUETA).

DESENVOLUPAMENT DELS TALLERS

Compartim la nostra troballa i escollim una acció a partir d’una assemblea amb les dues classes. La proposta escollida la desenvoluparem juntament amb les families. Dissenyarem, crearem i tirarem endavant la nostra proposta!

La proposta ha estat:

 • Escollir el lloc i plantar flors a l’escola
 • Dissenyar i muntar un circuit d’aigua per posar a la tanca.

COM?

Acordem que qualsevol projecte que fem a l’escola tindrà en compte l’aprenentatge cooperatiu com a element enriquidor i bàsic. Així doncs, a l’escola desenvolupem activitats autèntiques que malgrat ser  productives i que permeten potenciar destreses bàsiques per a l’alumnat d’avui, no les consideraríem com a projectes.

Tots els projectes fomentaran:

 • L’aprenentatge cooperatiu.
 • Activitats que potenciïn un grau d’autonomia i de decisió important.
 • Definirem un repte inicial que fomenti la reflexió, la recerca i l’acció de tothom.
 • Les activitats tindran un grau de guiatge, però mai marcaran el camí, perquè el procés el decidirà l’alumne/a.
 • Els projectes sempre els iniciarem en una reflexió grupal, recordant els objectius de la sessió i, al final, amb una autoavaluació individual i grupal per tal d’introduir propostes de millora.
 • La realització d’un producte final significatiu que impliqui comunicació i funcionalitat.

 

I SI HO ENDRECEM?

La fase de planificació l’entenem des de la nostra escola com un canal de doble entrada:

 • Som una escola activa que no partim de zero, i per tant, realitzem activitats autèntiques i competencials i ens apropem al que entenem que ha de ser un projectes, malgrat això, cal que trobem espais de reflexió, intercanvi i millora. Per aquest motiu hem introduït els claustres pedagògics on acordem uns objectius abans d’iniciar el claustre i intentem assolir-los durant la sessió. Sempre parteixen de dinàmiques que s’han treballat amb el cicle i que després en aquesta sessió les treballem amb grups intercicle intentant apropar punts de vista.

 • El grup impulsor ens permet la taca d’oli en el centre i l’anàlisi més detinguda dels aspectes que ha de tenir una metodologia centrada en l’ABP.
 • Consensuem entre tots una taula prèvia que ens servirà com a punt de reflexió en els diferents cicles on anotem:
  • Les habilitats que volem desenvolupar en els nostres alumnes.
  • Què és prioritari que treballem a cada cicle, curs i per a què?
  • Quan ho podran utilitzar i com?
  • Com sabrem els mestres que ho han après.

QUI SOM I ON VOLEM ANAR

L’escola La Draga és una de les 5 escoles de primària de la ciutat de Banyoles.

Es va crear l’any 1996 iniciant-se amb els dos primers cursos d’educació infantil als baixos d’un edifici del Passeig de la Generalitat de la Vila Olímpica. Posteriorment es va traslladar a l’inici de la carretera de Figueres on va anar creixent amb diferents mòduls d’aules prefabricades (barracons) i es va convertir en una escola de línia sencera amb un primer grup d’educació infantil desdoblat. Hi va estar fins a 10 anys. El gener del 2006 es va situar al barri de la Vila Olímpica a l’edifici actual on va continuar creixent fins a configurar-se com a escola de dues línies. Actualment la nostra escola la formen 459 alumnes i un claustre de 32 mestres més el personal PAE i PAS del Departament.

La proximitat de l’estany de Banyoles li dóna un marc incomparable, però a més, té l’avantatge de tenir el centre de la ciutat a pocs metres, la qual cosa la fa accessible i ens dóna moltes possibilitats d’enriquiment a partir del nostre propi entorn.

L’educació transformadora és un dels pilars  del nostre projecte d’aprenentatge. El foment de les capacitats emprenedores contribueix a formar alumnes amb un nivell competencial molt elevat i , per aquest motiu, s’ha convertit en un dels motors que empeny les nostres accions educatives.

Els projectes que estem desenvolupant  proposen un treball transversal i significatiu dels alumnes. Es parteix dels seus coneixements previs per tal que els apliquin i modelin en situacions reals i en necessitats observades. Fomenten també el treball cooperatiu i col.laboratiu; ajuden a treure el millor de cadascú; potencien la presa de decisions (a vegades arriscades) i, entenen l’error com un procés que forma part de l’aprenentatge i de la vida. Potencien també  la creativitat, la innovació i, per descomptat, afavoreixen l’autonomia personal i l’autoestima.

Per aquest motiu aquest curs la reflexió de l’equip docent i del grup impulsor de la nostra escola se centra en desenvolupar i millorar aquests projectes:

 • L’AULA QUE VOLEM (P-5)
 • L’ESCOLA DELS SOMIATRUITES (2N)
 • LES NOSTRES ARRELS ( 3R)
 • L’OBRADOR (5È)
 • RÀDIO LA DRAGA! (6È)