AVALUACIÓ DEL PROJECTE

L’avaluació de la proposta es realitza en determinats moments del projecte. Convé destacar:

L’avaluació incial del projecte va venir de la demanda dels propis alumnes d’acondicionar alguna part del passadís per poder treballar-hi en moments d’agrupaments flexibles. El professorat va valorar positivament la iniciativa dels alumnes.

La observació directa del treball dels alumnes al llarg dels quinze dies durant el qual es va portar a terme la part del projecte per part de cadascun dels mestres implicats donava dades de l’evolució dels grups. S’anotaven les conclusions en mode de llibreta d’aula.

L’enregistrament fotogràfic i la confecció d’un mural amb l’evolució del Projecte anava mostrant a tota l’escola en quin moment estava el procés de construcció d’aquest espai comfortable.

L’avaluació de cada grup de treball (consistent en avaluació per part del mestre, autoavaluació de l’alumne i coavaluació del grup de treball) dóna la informació a cada docent de com ha anat l’apartat del projecte amb el qual han estat implicats.

Una vegada muntat l’espai, faltarà saber la opinió de l’alumnat al respecte i també del professorat que serà també una avaluació a tenir en compte per l’Equip Impulsor del Projecte “espai confortable”.

PROCÉS D’IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE

Aquestes són les imatges de recull de com cada cicle ha anat desenvolupant amb l’alumnat la part del projecte. Cada cicle ha escollit una tasca amb una persona de l’Equip Impulsor a càrrec de la feina. Les tasques s’han repartit així:

 1. EI: busquen l’espai comfortable i fan votacions per quin serà el definitiu.
 2. CS: medeixen l’espai i fan un plànol a escala de l’espai.
 3. CM: busquen les millors fórmules per poder complimentar aquest espai.
 4. Equip Impulsor: fan la comanda del material
 5. CI: preparen els flyers de l’espai i la festa d’inauguració.

METODOLOGIA UTILITZADA

La metodologia marc utilitzada per portar a terme les activitats que hem fet entorn del Projecte “espais comfortables” ha estat el Treball Cooperatiu. Després de la formació interna de Claustre que vam realitzar durant el primer trimestre i part del segon en el marc del projecte erasmus ka101 “Working as a Chipset”, al professorat els ha semblat que era una gran manera d’agrupar els alumnes per portar a terme aquest Projecte transversal d’escola.

Partint dels interessos dels alumnes per la creació d’espais als passadissos, els equips de cicle van decidir fer grups mixtes de cicle (barrejant el primer i el segon grau de cada cicle i en el cas d’infantil p3-p4-p5).

El resultat ha estat alumnes molt motivats per un Projecte que es convertirà en una realitat, si el temps ens ho permet, aquest mateix curs.

PLANIFIQUEM EL PROJECTE:”ESPAIS COMFORTABLES”

Amb l’equip impulsor de l’escola La Benaula, format per mestres relacionades amb els diferents cicles, vam plantejar quin podia ser el Projecte a realitzar dins del marc de Xarxa. Relacionant-ho amb la idea dels “espais comfortables” a l’escola provinent d’un Erasmus relacionat amb el Treball Cooperatiu, vam planificar un Projecte on fossin els propis alumnes qui escollissin i fessin confortable aquest espai.

Des de l’equip impulsor, vam seqüenciar les tasques i les vam adjudicar a una persona responsable d’articular-ne cada part. Posteriorment vam exposar la idea al Claustre on, per equips de cicle, calia que realitzessin una tasca amb el seu alumnat.

El resultat va ser el següent:

 • Educació Infantil van decidir farien lectura del plànol de l’escola, seleccionarien espais potencials i organitzarien unes votacions per decidir l’espai que més els agradaria transformar.
 • Cicle Superior van elegir fer les mètriques de l’espai amb medicions a escala i fer el plànol per poder saber les mides i possiblitats d’aquest espai.
 • Cicle Inicial preguntarien als altres cicles i a ells mateixos què fa a un espai ser comfortable i recullirien les propostes de “coses” que caldria posar en aquest espai.
 • Cicle Mitjà acollirien les mides de Superior i farien propostes sobre quins materials, preus i comandes es podrien fer per arribar a executar el Projecte
 • Des d’educació Especial es faria el muntatge del material encomanat amb l’ajuda del bidell del centre.
 • Des de les especialitats d’Artística es decoraria l’espai amb produccions dels propis alumnes.
 • I finalment Educació Infantil muntaria la festa d’inauguració de l’espai.

*per articular el Projecte vam establir un timming concret amb la idea de poder fer la inauguració entre final d’aquest curs i el principi del pròxim. 

ENS PRESENTEM: ESCOLA LA BENAULA

L’Escola La Benaula és un centre d’infantil i primària amb 13 anys d’antiguitat, fundada el curs 2006-07. Actualment, ofereix tres cursos d’educació infantil i sis cursos de primària, dos dels quals estan desdoblats.

En aquest moment l’escola compta amb uns 250 alumnes d’entre 3 i 12 anys, dividits en 12 grups. La plantilla del centre compta amb 21 mestres, a més d’una TEI i dues auxiliars d’educació especial. 

La nostra escola es troba al poble de Caldes de Malavella, situat a la comarca de la Selva. Aquest poble compta amb poc més de 7.000 habitants, ubicats entre el centre urbà i set urbanitzacions reisdencials al seu voltant. 

L’alumnat està format per nens residents al municipi i també a les urbanitzacions més pròximes. La procedència dels alumnes és principalment del propi poble tot i que comptem amb alumnes amb famílies del centre d’Europa, sud Amèrica i també el nord d’Àfrica. 

VISIÓ I OBJECTIUS

La nostra escola es troba en constant canvi per trobar la fórmula amb la qual arribar a motivar un màxim d’alumnes i atendre’ls a tots ells sigui quin sigui el seu nivell d’aprenentatge. 

Amb el treball de Xarxa de Competències Bàsiques relacionat amb el Treball per Projectes, junt amb el projecte Erasmus KA1 “working as a chipset” relacionat amb l’aprenentatge cooperatiu, es pretén acostar el mètode cooperatiu i iniciar el Treball Basat en Projectes com a objectius per aquest curs 2018-19. La finalitat és aconseguir alumnes motivats per l’aprenentatge en grup i que puguin desenvolupar la competència d'”aprendre a aprendre” així mateix com atendre millor la diversitat.