AVALUACIÓ DEL PROJECTE

L’avaluació del projecte ha estat formativa i continuada. S’ha utilitzat l’observació directa, el dossier d’aprenentatge, les rúbriques, l’autoavaluació i la coavaluació.

RECULL FOTOGRÀFIC DEL PROJECTE

A més de l’avaluació dels/les alumnes s’ha fet una avaluació de tot el procés: programació, elaboració i grup de treball. La valoració és molt positiva i ens encoratja a seguir treballant per projectes. Sabem que encara estem en un procés d’aprenentatge i per això, de cares al curs vinent, farem un curs dins del Pla de Formació de Zona, per ajudar-nos en aquest procés de canvi.

3,2,1… Acció!

Després de poder contestar a la pregunta “Com es fa una pel·lícula”? ens vam atrevir  a fer-ne una!

Vam…

  • Escriure un guió seguint els consells de l’escriptor Carles Sala (idees, ordenar idees i redactar).
  • Crear escenes a través dels nostres dibuixos i vam escriure les narracions i els diàlegs.
  • Repartir “els papers” (narradors/es, actors i actrius).
  • Buscar disfresses amb la col·laboració de les famílies.
  • Maquillar-nos seguint les indicacions d’una maquilladora professional.
  • Decidir com es gravaria (vam optar per gravar amb croma).
  • Buscar fotografies i efectes especials que ens poguessin ser útils a l’hora del muntatge.
  • Demanar ajuda al mestre TIC per fer la gravació i tot el muntatge.
  • I finalment vam gravar.

COM TREBALLEM?

El punt de partida del nostre projecte va ser una invitació als “Premis de cinema Colldegria”. Ens convidaven, als tres grups de cicle inicial, a presentar una pel·lícula inèdita i original. Es va preguntar als/les alumnes si hi volien participar i la resposta va ser unànime: SÍ!!!
Però va sorgir la gran qüestió: “Com es fa una pel·lícula?”
A partir d’aquesta se’n van formular més! (Qui, Què, Com, Quan, A on,…).

A l’hora de trobar possibles respostes a les preguntes formulades pels/les alumnes, decidim quina és la millor manera per a trobar possibles respostes: visita al Museu de Cinema de Girona, fent hipòtesis, buscant informació, entrevistes a professionals, enquestes, escoltant als/les altres,…

Els/les alumnes de cicle inicial treballen de diferents maneres: internivells, en gran grup, en petit grup, individualment,… i les mestres fan de guia i supervisen les activitats realitzades.

El treball derivat de la pregunta “Qui fa possible una pel·lícula?” va ser fer una llista dels possibles oficis relacionats. Vam contactar amb una maquilladora professional, un sastre, un director de cinema i un actor famós. Estem realitzant les trobades i entrevistes. Us deixem una mostra del que va ser l’activitat “Caracterització i efectes especials al cinema”.

COMENCEM

El grup impulsor de cicle inicial ha fet la primera trobada per planificar i organitzar el projecte: “Com es fa una pel·lícula?”
Hem partit d’un esquema de la Nati Bergadà que ens ha ajudat a sintetitzar i organitzar la programació.
Hem:
-concretat els continguts educatius que volem treballar i
-decidit com presentem el projecte i com el documentem (diari d’alumne/a).

grup impulsor cicle inicial

ENS PRESENTEM

Som el claustre de l’Escola Juncadella de La Cellera de Ter. La nostra escola, és d’una línia amb un total de 170 alumnes i 15,5 mestres. És una escola de poble on el tracte és molt proper i la comunicat educativa està molt implicada amb les activitats que es realitzen tan a dins com a fora del centre.

Fa temps que hem iniciat canvis metodològics per renovar-nos i adaptar-nos a la societat actual:
• Treballs Internivells (a Coneixement del medi i a d’Educació Artística) a tots els cicles per potenciar el treball cooperatiu.
• RoboMat per treballar les matemàtiques de manera manipulativa i introduir les STEAM.
• Escola verda amb la finalitat d’afrontar els nous reptes i valors de la sostenibilitat.
• Pati sense pilota per dinamitzar l’hora del pati.
• Festes Obertes ja que volem fer partícips a tota la comunitat educativa en activitats comunes de participació (escola com a eix vertebrador dels sectors).
• La Màgia de llegir i escriure, una nova metodologia de lectoescriptura que hem iniciat aquest curs.

L’equip impulsor el formen l’Equip Directiu i les coordinadores d’Educació Infantil i d’Educació Primària. Mensualment es fa una trobada amb tot el claustre per donar a conèixer les diferents informacions de la Xarxa de Competències Bàsiques, així com crear un espai de reflexió i debat pedagògic.
Durant aquest curs l’escola té com a lema “3, 2, 1,… ACCIÓ!” i ens ha sorgit, des de cicle inicial, la pregunta “Com es fa una pel•lícula? Per tant aquest serà el nostre punt de partida.