Institut Pla de l’Estany

L’Institut Pla de l’Estany som un centre situat a Banyoles que oferim estudis d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. Formem part de diversos programes d’innovació entre els quals comptem el Programa de Qualitat i Millora Contínua, SCAP, STEAMCat, Escola Nova 21 i, és clar, la Xarxa de Competencies Bàsiques.

Us deixem la nostra definició en la Missió, Visió i Valors del centre tal i com ho definim al PEC:

Missió

L’Institut Pla de l’Estany té per missió proporcionar a tot el seu alumnat un ensenyament democràtic i plural que assegura al mateix temps l’excel·lència i l’equitat. Amb això vol promoure ciutadans formats intel·lectualment, autònoms, crítics i capaços de desenvolupar-se tant des d’un punt de vista personal com acadèmic i professional en el món d’avui, amb especial atenció a les noves tecnologies i les llengües estrangeres. Assolim aquests objectius a partir d’un aprenentatge actiu, que té en compte tant la vessant intel·lectual com emocional de tot l’alumnat, orientador, i basat en els nostres valors fonamentals: convivència, esforç, responsabilitat, esperit crític i creativitat.

Visió

Assumim un ideal de centre que es vol fonamentar en:

 1. Considerar l’alumne com el centre de l’aprenentatge i de totes les activitats que es duen a terme al centre.
 2. Desenvolupar en l’alumnat la motivació, les ganes i l’esperit d’aprendre, la responsabilitat, l’autonomia personal i la seva capacitat de continuar la formació i inserir-se en el món professional
 3. Promoure en les nostres famílies la participació en l’educació dels seus fills i filles i en les activitats del centre.
 4. Promoure un equip de professionals, docents i de PAS, il·lusionat i format professionalment per portar a terme el Projecte Educatiu del Centre.
 5. Inserir la nostra tasca educativa en una perspectiva responsable i compromesa amb la societat, l’economia, el territori i el medi ambient.
 6. Fomentar l’avaluació i la millora continuada de tota la nostra tasca educativa

Valors

Els valors que assumim són els de convivència, esforç, responsabilitat, esperit crític i creativitat

 1. Convivència: entenem per convivència una adequada relació de cadascú amb si mateix, amb els altres i amb el món; la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar en la gestió del centre; la potenciació de l’equitat, la no discriminació per cap raó i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors compartits, i de la mediació escolar, la cultura del diàleg i el foment de la cultura de la pau com a valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.
 2. Esforç: l’esforç és la capacitat de treballar durant un temps continuat per aconseguir uns objectius determinats. Ajuda a ampliar al màxim les capacitats de cadascú per obtenir uns millors resultats i permet vèncer i superar els obstacles en els diferents àmbits de la vida (l’escola, la família, els amics…). No assolir del tot un objectiu no equival a un fracàs: el camí que duu a acostar-se a un objectiu també és un aprenentatge.
 3. Responsabilitat: la responsabilitat és la capacitat de dur a terme els compromisos adquirits i assumir les conseqüències de les pròpies accions. Ser responsable exigeix comprometre’s, és a dir, decidir el que s’ha de fer i actuar en conseqüència i és imprescindible per a ser persones autònomes.
 4. Esperit crític: entenem per esperit crític la capacitat de reflexió i d’anàlisi, per anar-se formant una opinió pròpia i informada. Cal curiositat per aprendre i capacitat per escoltar l’altre, per comparar arguments i per exposar les pròpies idees.
 5. Creativitat: la creativitat és la capacitat de  trobar respostes útils als canvis constants de la societat. El concepte de creativitat està associat a la novetat, els processos d’innovació i l’originalitat… i el volem aplicar tant en el sentit d’una educació creativa (segons la qual el professorat genera una sèrie d’estratègies que motiven a l’alumnat) com en el sentit d’una educació per a la creativitat (amb la qual es fomenta aquesta habilitat en el conjunt de l’alumnat).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *