Avaluació

L’avaluació de la proposta es realitza en determinats moments del projecte. Convé destacar:

-Avaluació inicial: És el punt de partida de la proposta. Es detecta que l’escola no compta amb cap banda sonora que l’identifica. A partir d’aquest interès inicial per part de l’alumnat es decideix tirar-ho endavant.

-Observació directa: Els docents que han participat en el projecte han anotat en una llibreta de camp totes les percepcions i evolucions a mesura que s’anava avançant.

-Enregistraments amb la gravadora de vídeo i de so: S’ha enregistrat a l’alumnat durant tot el procés d’execució i s’han visualitzat/escoltat conjuntament amb ells/es.

-Rúbrica d’avaluació final: L’alumnat ha realitzat una autoavaluació final tenint present diferents elements, tant a nivell de coneixements com d’actitud i motivació.

-Coavaluació: Ha estat present al llarg del desenvolupament del projecte. L’alumnat ha treballat en grups cooperatius i al finalitzar cada sessió avaluaven la tasca realitzada. S’ha optat per diferents tipologies d’avaluacions: comentari qualitatiu, quantitatiu, exposició oral, concert, etc.

Seguim!

Producte final

El passat dimecres dia 22 de maig els nens i nenes que participen en el projecte (cicle mitjà i cicle superior) van anar a enregistrar l’himne d’escola a un estudi de gravació ubicat a Santa Pau.

Allà, vam descobrir de primera mà la professió d’un music i compositor que està començant la seva carrera professional i vam poder gravar la nostra cançó com si fóssim uns autèntics cantants.

Tal i com s’ha detallat en anteriors publicacions, el procés creatiu de la construcció de l’himne d’escola va acompanyat d’un àlbum musical il·lustrat. Per aquest motiu, la gravació de l’himne apareix en un codi QR a la darrera pàgina de l’àlbum.

A continuació podeu escoltar la melodia de la cançó:

També, podeu visualitzar l’àlbum il·lustrat final:

Ens seguim llegint!

 

Metodologia projecte “Creació de l’himne d’escola”

El projecte “Creació de l’himne d’escola” es basa en una metodologia interactiva on els participants tenen la possibilitat de construir les seves pròpies solucions dins un marc interactiu de discussió, amb la finalitat de produir resultats tangibles.

L’alumnat s’agrupa per cicles i dins d’aquest agrupament es fan grups reduïts de quatre o cinc alumnes. Cada grup d’alumnes crea la seva seqüència rítmica i melòdica i després d’un enregistrament, es busca la millor manera per enllaçar les diferents creacions dels diversos grups conjuntament.

A més a més, l’acció educativa és activa i motivadora, implicant la participació de tots els membres (treball col·laboratiu) en el seu procés d’aprenentatge i sent conscients que l’èxit de cadascú depèn de l’èxit dels altres. Al llarg del procés es propicia una interdependència positiva entre els components del grup que promou l’autoregulació del seu aprenentatge.

Sense oblidar la figura del docent, qui també intervé en tot moment dinamitzant el conjunt de les intervencions i presentant continguts significatius i funcionals, útils pel treball que ha de fer-ne l’alumnat.

A les següents imatges es pot observar el procés participatiu de la creació musical i de l’àlbum il·lustrat. L’àlbum mostra la creació visual de la seqüència rítmica (primera imatge) i de la seqüència melòdica (segona imatge).

   

 

EL PROJECTE

Aquest curs escolar tirem endavant un projecte artístic des de 3r fins a 6è. Neix d’un interès inicial per part de l’alumnat per crear l’himne d’escola.

Aquesta proposta s’emmarca dins una metodologia per projectes i consta de diferents fases:

1-Anàlisi de la situació
2-Detecció de necessitats
3-Creació de l’himne

-Seqüència rítmica, seqüència melòdica, lletra…

4-Difusió de la proposta
5-Avaluació final

A més a més, aquest himne d’escola es presenta a través d’un àlbum il·lustrat. Cada pàgina de l’àlbum s’explica a través de les diferents seqüències (rítmiques, melòdiques, lletra…) que s’han anat elaborat, fins arribar a escoltar la versió final. D’aquesta manera, es pot observar i escoltar el procés de creació de l’himne d’escola.

En aquest moment ens trobem a la darrera fase de creació de l’himne. Es preveu anar-ho a gravar a un estudi de gravació.

Ens seguim llegint!

ENS PRESENTEM

Som el grup impulsor de l’Escola Frigolet (Porqueres). És el primer any que formem part de la Xarxa de Competències bàsiques i ens fa molta il·lusió poder compartir i debatre el nostre full de ruta amb tots/es vosaltres.

La nostra escola es troba ubicada en una zona rural, prop de l’estany de Banyoles i està envoltada de camps i espais verds. L’edifici escolar és una masia de l’any 1956, que actualment consta d’una ampliació nova que s’integra a la masia inicial.

Fa temps que hem iniciat canvis metodològics a favor d’una educació transformadora que recolza la metodologia per ambients i aprenentatge a través del joc.

Aquest curs escolar comptem amb dues comunitats (petits i grans). La comunitat de petits avarca de P3 fins a 2n i la comunitat de grans de 3r a 6è.

A la franja horària del matí es fan els ambients (ambients literaris, científics, matemàtics i art&english). A les tardes duem a terme els tallers (música, teatre, filosofia, hort i educació física/psicomotricitat).

Pel que fa a l’agrupament aquest és divers. D’una banda, cada nen/a té el seu grup de referència “tribu” on hi ha alumnes de diferent edat (P3-2n / 3r-6è) i d’altra banda, hi ha els agrupaments amb el cicle. Concretament, els ambients es realitzen amb el grup multinivell i els tallers amb el cicle corresponent.

En aquest bloc documentarem el projecte “Creació de l’himne d’escola”. Aquest, neix d’un interès inicial per identificar l’escola amb una melodia pròpia.  És un projecte que hi participen els nens i nenes de cicle mitjà i cicle superior. El procés creatiu de la proposta intenta establir connexions entre l’art visual, la música i el llenguatge verbal.

Seguim compartint!