Producte final

El projecte el vam iniciar amb un producte final que hem variat responent als interessos i motivacions dels alumnes.

Al planificar-lo teníem clar els objectius i els criteris d’avaluació. Com a producte final ens vam plantejar la fabricació d’una nau espacial per grups, però quan vam tenir la nau gairebé acabada ens van sortir noves preguntes: Per on pot anar la nau espacial? Com és el sistema solar? Quin és l’ordre dels planetes?

Per aprofundir i poder donar resposta a aquestes preguntes un alumne va proposar fer una maqueta del Sistema Solar on poguéssim veure l’ordre dels planetes i poder aplicar el que havíem après dels planetes (tamany, color, posició…).

Hem allargat el projecte dues setmanes i hem fet la maqueta. D’aquesta manera, el producte final del projecte s’ha convertit en una maqueta del Sistema Solar i així poden reflectir millor els seus aprenentatges.

AVALUACIÓ

En l’avaluació del projecte es tenen molts aspectes en compte.

Es fa una avaluació per part de la mestra a l’inici, durant el procés i al final. Aquesta avaluació es fa a partir de l’observació d’aula, que permet detectar punts forts i dificultats en els diferents tipus d’activitats i agrupaments.  Cal destacar el paper del docent com a guia, que ajuda a reconduir les situacions d’aprenentatge on es requereix la seva actuació de manera més explícita. Els alumnes també fan autoavaluacions en algun moment del procés on se’ls demana com han participat en la realització d’algunes activitats concretes i si creuen que han assolit els objectius proposats. Quan els companys fa la seva exposició, es fa una coavaluació per part dels altres companys per detectar aspectes forts i fluixos.

METODOLOGIA

Al llarg del projecte utilitzem una metodologia molt diversa depenent de les activitats realitzades.

La pregunta inicial es fa amb tot el grup classe i s’obre un petit debat de tots els alumnes

La realització de la  pluja d’idees per poder respondre a la pregunta inicial, es fa de manera individual on cada alumne pot anar fent la seva aportació en un racó de l’aula.

Es van a buscar llibres a la biblioteca de Porqueres per poder tenir més informació i utilitzem la tècnica cooperativa 1,2,4 per escollir un llibre interessant per cada quatre alumnes.

Per treballar els conceptes que han sortit a la pluja d’idees es fan grups heterogenis d’investigació.  Cada grup ha de buscar la definició i les característiques dels elements que han sortit.

Es fa una petita exposició oral als companys del que hem après amb els grups d’investigació.

En la realització de la maqueta de la nau espacial es fan grups lliures.

Per a la realització del mural del que hem après de l’univers es fan grups d’experts on primer es fan experts en un aspecte de l’univers i després d’ajunten els experts per fer el mural complert.

 

PLANIFICACIÓ

Aquest projecte parteix d’una pregunta que fem les mestres. La fem als alumnes de segon a l’inici del tercer trimestre, pocs dies abans d’anar de colònies.
Un dia, tot mirant a la finestra els hi preguntem: Què hi ha al cel?
Aquesta pregunta obre un munt de respostes i noves preguntes. És igual el cel de dia que el de nit? Què hi ha de dia? I de nit?
Aprofitem l’activitat per fer observacions al cel durant el dia, demanar-los que observin el cel quan és fosc, el mirem quan som de colònies…

Es tracta d’un projecte amb un model de programació força obert. Tenim clars els objectius i els continguts que volem treballar però anem seguint els interessos i motivacions dels alumnes. Els productes finals son: Una petita exposició oral del que hi ha al cel i l’elaboració d’un mural sobre l’univers i una maqueta d’una nau espacial que fan els alumnes repartits en diferents grups.
La temporització del projectes és d’unes 4 setmanes. Es treballa unes 3 sessions per setmana utilitzant diferents hores i agrupaments depenent de les activitats.

ENS PRESENTEM

L’Escola l’Entorn està situada al centre de Mata, un dels moltíssims veïnats que té Porqueres. És una escola gran, amb més de 400 alumnes agrupats en dues o fins i tot tres línies.
Actualment estem en ple procés de canvi metodològic, fa temps que estem pensant i repensant qui i com volem ser per tal d’oferir al  nostre alumnat bones  pràctiques educatives. Per aquest motiu, una vintena de docents ens hem engrescat a formar part de la XCB, per tal de formar-nos i poder créixer en la direcció que desitgem.