«Ens cuidem». Metodologia (Escola Mogent)

Educació Infantil

“Ens cuidem” és un projecte globalitzat que englobar continguts de totes les àrees:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres: Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en projectes compartits, autoregulació progressiva d’hàbits d’autonomia i rutines referits a alimentació, incorporació progressiva d’hàbits beneficiosos per a la salut com a benestar personal i interpersonal
 • Descoberta de l’entorn: ús de diferents recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions com la càmera fotogràfica o els gràfics de barres, establiment de relacions de respecte per l’entorn proper, respecte pels elements de l’entorn natural i social i participació en actuacions per a la conservació del medi.
 • Comunicació i llenguatge: mesurament d’elements manipulables per comparar dades, tot utilitzant unitats no convencionals, verbalització dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada i valorant les aportacions dels altres, representació gràfica del procés seguit en l’experimentació i de la interpretació dels resultats.

Recursos

Garrafes de plàstic amb cartells de les diferents categories, taps de plàstic, cintes de colors.

Agrupament de l’alumnat

La recollida de dades es va fer en gran grup durant l’esmorzar.

La construcció del gràfic de barres es va realitzar en gran grup o grups petits (en funció de la classe).

La conversa d’anàlisi de dades es va porta a terme a cada aula amb el grup sencer.

 

Educació Primària

El projecte «Ens cuidem» és un projecte globalitzat on s’interrelacionen diferents àmbits:

 • Àmbit lingüístic: treball d’exposició i redacció de les conclusions i solucions, com també la elaboració d’entrevistes.
 • Àmbit matemàtic: elaboració d’un gràfic i interpretació de dades. Càlcul de la mitjana.
 • Medi natural, social i cultural: coneixement sobre elements importants sobre la necessitat d’estalvi d’aigua.
 • Àmbit digital: realització de fotos i gravació d’entrevistes mitjançant la ràdio.
 • Educació en valors: consciència sobre el medi ambient i responsabilitat sobre les nostres actuacions.
 • Aprendre a aprendre: elaboració d’un producte final per explicar el què han après.
 • Autonomia i iniciativa personal: saber transmetre informació. Actuar d’acord el seu rol i a l’activitat plantejada.

Recursos:

 • Espaials: aules ordinàries, passadís, zona de ràdio i diversos espais del poble.
 • Humans: treball a l’aula amb els tutors, exposicions al poble amb els tutors i alguns especialistes.
 • Materials: cartolines, gerres, ampolles, embuts, tisores, retoladors, llibres i documentació per extreure conclusions.
 • Digitals: ús d’ordinadors (Piktochart, Drive, Correu electrònic), càmeres de fotos i vídeo

Agrupament de l’alumnat

Els alumnes s’han agrupat pel treball cooperatiu segons les característiques de cada una de les activitats, en gran grup, equips base (de 4) i parelles.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *