Implementació del projecte:

A partir de la sortida de descoberta de Manresa, de la sessió i exposició de jocs i de la sessió tècnica de l’àmbit artístic. L’alumnat s’organitzava amb grups cooperatius de cinc persones que cadascuna tenia el seu rol. (Els grups heterogenis estaven formats pels tutors.) I havien de crear un joc de taula amb Manresa com a fil conductor. A mesura que avançaven les sessions l’alumnat decidia quin joc fer, quin material necessitaven, sorgien problemes i com solucionar-los. Per organitzar-se els alumnes tenien unes rubriques on cada al finalitzar cada dia valoraven el seu propi treball i els  del seus companys d’equip. L’alumnat quan tenia un problema o dubte demanava consell al professor que hi havia a l’aula. Llavors segons el dubte els derivava al professor especialista.

L’equip docent per l’elaboració del crèdit de síntesi és va treballar de manera grupal, amb representants de cada àmbit. En la setmana de l’elaboració del crèdit de síntesi el professorat implicat que segons l’horari li tocava estar a les aules  valorava en una graella a l’alumnat i a l’equip. I feia de guia i suport entre els diferents grups. A l’hora també valorava com s’estava duent a terme el crèdit i quins problemes o aspectes havien de corregir-se. Un cop finalitzat el crèdit l’equip docent va traspassar la valoració del crèdit a l’equip impulsor per tal de millorar aspectes concrets. 

Hola!

Sóm una vintena de professors de l’Institut Pius Font i Quer de Manresa, que estem treballant per segon any consecutiu en la XCB. L’alumnat del nostre institut és de 800 alumnes. Té quatre línies d’ESO i tres línies de Batxillerat.  L’equip de professors del centre consta d’uns 60 membres.

L’objectiu d’aquest any és conèixer, integrar, participar en diferents metodologies de treball i fomentar una educació més inclusiva i un  aprenentatge més actiu. Aquest any ens hem centrat en la reformulació del crèdit de síntesi de primer d’ESO, perquè sigui un crèdit on es treballi en equip i de manera cooperativa entre l’alumnat. I volem mantenir i millorar el crèdit de tercer d’ESO.