Category Archives: sessió10910

1a Jornada Tècnica curs 2009-2010. Linkat 3

Tal i com avui dimecres dia 14 d’octubre s’ha fet arribar per correu electrònic a tots els centres educatius dels SSTT de Tarragona, el dia 9 de novembre es porta a terme la primera Jornada Tècnica amb el títol de “JT1, Jornada tècnica sobre la Linkat“.

Us recordem que la Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent, conjuntament amb l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, organitza trimestralment unes Jornades Tècniques amb un contingut formatiu i pràctic per als coordinadors/coordinadores d’informàtica que tinguin interès per assistir-hi.

Són sessions que usualment ocupen una jornada sencera, 6 hores cada Jornada, en horari lectiu de 9’30 a 17’00 hores,  que tenen com a objectiu presentar les actuacions tant pel que fa a l’actualització del programari i aplicacions en línia del Departament d’Educació, com a les noves dotacions d’equipaments pels centres, alhora que pretén donar suport tècnic als centres destinataris.

A la plana web de la xtec on “normalment” queden anunciades aquestes Jornades no s’ha posat cap tipus d’anunci fins a dia d’avui, a http://www.xtec.cat/formacio/formaciotic/jornades.htm

El període d’inscripció al PUC restarà obert fins el 20 d’octubre, per a un/a únic/a representant de cada centre. No s’acceptarà cap inscripció fòra d’aquest termini i cal consultar l’assignació de plaça a partir del 23 d’octubrePareu atenció a les seus indicades, no són similars a les de sempre, ni tampoc a les dels Seminaris Tac.

Youtube: 1.000 milions de vídeos al dia

Podem llegir al bloc del propi Youtube que estan contents d’haver superat la quantitat de 1.000 milions de vídeos al dia , que és la quantitat de visionats de vídeo diaris.  Felicitats aChad Hurley i Steve per la seva visió des de fa tres anys per a oferir els tres principis bàsics que han sabut mantenir:

  • La velocidad importa: Los videos deben de cargarse y reproducirse rápido.
  • La cultura del clip llegó para quedarse: Los pequeños clips son vistos de manera voraz y son perfectos para ver una gran variedad de contenido.
  • Las plataformas abiertas aumentan las posibilidades: La creación de contenido no es nuestro negocio; es el tuyo. Quisimos crear un lugar en donde quien sea, claro, teniendo una cámara de video, una computadora y conexión a Internet, pueda compartir su vida, arte y hasta voz con el mundo, y en varios casos, poder hacerse de una vida haciéndolo.

Alguns recordem que fa temps que vam parlar i escriure del tema i vam anunciar que aquest “parell” donarien molt a parlar amb Youtube com a recurs pedagògic a aprofitar dins de l’aula.

IMB, base de dades de pel·lícules

El cinema, com a setè art, sempre ha estat una poderosa eina pedagògica no sempre massa ben explotat dins les aules. Sabem que l’art del cinema ens ha permés gaudir del mateix en forma pedagògica a totes les edats.

Per als que ens agrada força el cinema, en la gran varietat de gèneres que ens ofereix, ja disposàvem d’una gran “base de dades” que per fi ja està en castellà a http://www.imbd.es i que ens pot reportar una boni dosi de memòria sobre dades que no recordem. L’any i títol en anglès de, per exemple “Cantando bajo la lluvia”, o bé la filmografia de Paco Martínez Soria, o l’any de l’estrena on es va veure plorar als cinemes amb la primera pel·lícula d’animació amb “La blancaneus i els set nans” ja no seran un problema.

Quant de temps dediquem al dia al correu electrònic ?

Hem llegit un interessant article que aporta dades sobre les hores que es dediquen al dia a atendre el correu electrònic en una empresa.

L’exemple que es proposa , sense citar la empresa, no correspon a cap feina relacionada amb la Educació ni el seu món, però pot ser un punt comú que cal fer-nos reflexionar.

Citarem tres paràgrafs del seu contingut senzer de la primera part publicada:

“El objetivo era disponer de datos concluyentes que permitieran a la dirección de la empresa tomar decisiones para, en la fase inicial, minimizar las pérdidas de tiempo derivadas de las interrupciones del correo electrónico y del uso de internet, posteriormente implantar herramientas de control, de gestión, de protección y por último formar a los usuarios en el uso de los dos medios. ”

“90 correos diarios suponia emplear una media de 1.5 minutos para lectura y asimilación. Los usuarios empleaban 2.5 horas de su jornada de trabajo, sólo, para lectura de correos.  ”

“…los usuarios que respondían todos sus correos el mismo día, alargaban su jornada laboral en una media de 2 horas adicionales, de lunes a jueves en verano y de lunes a viernes en invierno. Esto eran 10 personas. El resto, las 35 restantes, dejaban pendientes de responder una media de 20 correos diarios.”

Algun cop hem insistit sobre l’ús coherent del correu electrònic en aquestes planes. Naturalment, és la descripció d’una empresa aliena al món educatiu, però un exemple del que cal prendre nota. Si es publica algun tipus de conclusió interessant en la segona part també la podem recollir.

El nou calendari escolar 2010-2011

Tal i com podem llegir a la plana de La Vanguardia, el Conseller del Departament d’Educació ha fet avui declaracions en el sentit que:

“”Todo indica con claridad” que el próximo curso se podrá empezar a aplicar el nuevo calendario escolar , después de que el Consejo Escolar de Catalunya (CEC) diera hoy luz verde a la propuesta de avanzar una semana el inicio de las clases en septiembre y crear una semana de vacaciones en febrero.”

“Así, en 2010-2011 las clases se iniciarán a partir del 7 de septiembre y habrá una semana de vacaciones en febrero. La propuesta de la Conselleria preveía que las clases se iniciaran el 7 de septiembre, avanzando así una semana el inicio del curso, además de una semana de vacaciones en febrero, que se ajustaría anualmente en función de cuando cayese la Semana Santa.”

Avaries i Helpdesk

Divendres dia 25 de setembre ens recorden des de la portada de la Xtec el servei d’avaries i Helpdesk , el seu funcionament:

Us comuniquem que a partir de l’1 d’Octubre de 2009, i degut a la nova adjudicació del diferents Serveis de suport tècnic, gestió i manteniment dels serveis i equipaments TIC del Departament d’Educació, aquests serveis seran proveïts de la següent forma i per les següents empreses:

Servei d’Atenció Centralitzada: Telefònica

  • Servei d’atenció a l’usuari (SAU)
  • Gestió remota dels Serveis Administratius i dels Centres i Serveis Educatius
  • Plataforma dels Serveis Administratius i dels Centres i Serveis Educatiu.

Suport als Centres i Serveis Educatius:

  • Suport de proximitat als centres i serveis educatius (excepte ciutat de Barcelona) : T-Systems
  • Manteniment d’equipaments informàtics: T-Systems
  • Suport de proximitat als centres i serveis educatius (Ciutat de Barcelona) : Tecnocom.
Comunicació d’Avaries
http://www.xtec.cat/gepse


902 532 100
De dilluns a divendres laborables
de 08:00 a 20:00

La notificació d’avaries dels equips en garantia o en manteniment, es durà a terme preferentment a través de l’aplicatiu web del GEPSE.

De forma alternativa, es poden comunicar les avaries utilitzant el telèfon de l’empresa .

Comunicació d’incidències i consultes al SAU

sau.educacio@gencat.cat

902 532 100
De dilluns a divendres laborables
de 08:00 a 20:00

El SAU atén incidències en els següents ambits:

– Incidències de caràcter tècnic dels equipaments, xarxes i programes informàtics al sistema educatiu.

– Suport al treball amb les aplicacions d’us comú en el sistema educatiu, molt especialment en l’ambit de gestió acadèmica.

Línies i routers de la xarxa educativa

SAU del Centre de Telecomunicacions
900 701 444

Resolució de les avaries, incidències i gestions de les línies de banda ampla dotades pel Departament d’Ensenyament (ADSL, punt a punt i connexió per satèl·lit).

Telecinco

Quan es llegeixen arguments de determinats programes, des del punt de vista educatiu, només des del punt de vista educatiu….

“¿Has soñado alguna vez con experimentar otro tipo de vida completamente diferente al que el destino puso en su camino? ¿Qué padre o madre responsable no se ha cuestionado alguna vez si su manera de afrontar la educación de los hijos y la convivencia con su pareja es al mejor? ¡Ahora puedes!

Llega a Telecinco la adaptación del exitoso programa ‘Wife Swap’, un nuevo programa que propone el intercambio de dos mujeres, ambas con pareja e hijos, para que en el plazo de dos semanas se adapten a las rutinas y forma de vida de otra familia e intenten afrontar los pros y contras de su nuevo rol en un entorno familiar totalmente opuesto al suyo.

Si eres mujer, tienes entre 25 y 55 años, con pareja e hijos, ¡éste es tu programa!”

Forçosament, quan llegim “padre o madre responsable” i “destino” i com es relacionen les dues expressions , en quant a educació en l’esforç poc resta a dir a les reunions d’inici de curs que estem fent amb les famílies.

Facebook i fotos

Insistint en temes de seguretat, avui hem llegit una dada relativa a la xarxa social Facebook:

“El lloc fa servir prop de mil milions de missatges de xat cada dia i, en les hores punta, serveix al voltant de 1,2 milions de fotos cada segon.”

Per poc que ho pensem, vol dir que són 1,2 milions d’usuaris, per segon, interactuant, i això que aquest portal no es dedica al mateix que Flickr o Picasaweb.