Porta-folis

Pel mateix fet que estem en un procés de canvi continuat als centres, en diferents aspectes, i que la mateixa tecnologia no para de donar voltes de millora, ens detindrem en aquesta entrada en un punt de reflexió sobre el que no existeixen encara directrius concretes més enllà de la llei de protecció de dades ( de la que ja hem parlat aquí ) , ni solucions màgiques, però sobre les que caldrà anar pensant.

El fet que , a poc a poc, que és com ha de ser, els nostres alumnes a l’aula siguin “creadors” a través de diferents manifestacions i nivells educatius, implica que , sigui la tasca que sigui, alguna tipologia de constància seria bo que es pogués “recopilar” a tal efecte.

Pensem en Educació Infantil, on segurament, sigui per què teniu directament contacte al centre , o sigui per què com a pares ens ha tocat viure una de les meravelloses etapes, sabem que una fase educativa sempre passa al juny per tenir “l’àlbum” amb totes les fitxes, dibuixos i treballs que els alumnes han treballat a l’aula durant el curs escolar. Meravelloses tapes i mai prou reconeguda feina de mestres d’infantil en recopilar un “històric”. Segurament alguns i algunes encara tenim el nostre “àlbum” de quan vam cursar l’equivalent curs escolar. Ja ha plogut molt, i fa molt de temps, clar….

Si apliquem el mateix criteri a nivells educatius superiors, tot tenint present que paulativament, d’una manera o una altra, amb un grau d’intensitat o un altre, estem introduint metodologies digitals dins els currículum, al ritme que sigui necessari, també cal pensar en com recopilar “l’àlbum” digital.  Com sabeu, a partir d’un concepte que tampoc sabem trobar en la viquipedia en català, s’ha recorregut a un terme “professional” per a denominar al “conjunt de continguts, de qualsevol naturalesa digital creats com a conseqüència de la tasca escolar “. La definició, segurament, tampoc serà la correcta, segur, però en termes molt generals, segur que entenem pel concepte de “portfolio escolar”, en el que , la viquipèdia en la seva versió en castellà defineix com a “portafolio de aula” com a “selección deliberada de los trabajos de un alumno que en cierta forma nos cuenta la historia de sus esfuerzos, su progreso, sus logros y sus ideas. Es un registro del aprendizaje y su reflexión sobre esa tarea.”

A banda de definició i terme, interessant debat que deixarem per a altre moment, convé que anem pensant, i no existeix una solució ni unificada ni única, de com “recopilar” aquelles tasques escolars digitals. Ara per ara, com sabeu, disposem, entre d’altres “contenidors”, i segur que ens deixem molts, de:

  • Les unitats compartides dels servidors de centre
  • El propi llàpis de memòria que es puguin portar els alumnes
  • Aplicacions de xarxa com poden ser Google docs, més orientades a cicles superiors; eines externes al Departament.
  • Aplicacions “2.0” del propi Departament, com moodle de centre
  • Discs durs en xarxa del catàleg ( aviat en detallarem més coses aquí al bloc stactgn )

Al món professional, en funció de la diferent tipologia de professió associada, majoritàriament de caràcter multimèdia, existeixen diferents solucions adaptades al món professional.

Dins del món educatiu encara ni disposem d’una única solució, ni és senzilla. I tot i que és evident que encara, per suposat, la “coexistència” entre el món analògic i el món digital ha de perdurar molt de temps en les redaccions  i els murals ( per posar exemples ) i que la introducció de l’eina i les aplicacions digitals tenen també un calendari en quant a les tasques que es poden fer i que no, cal anar pensant que, amb el temps, és una assignatura “pendent” de solució.  Si més no, a més a més de com a docents, també com a progenitors, segur que també haurem pensat i ens agradaria tenir el “portfoli” dels nostres fills , del nivell educatiu corresponent,  de la mateixa forma que segurament conservem el nostre “àlbum” de quan vivíem l’edat de la inocència.  No és gens senzill el tema, però caldrà seguir pensant com donar solució. Us ho heu plantejat mai ? Teniu solucions al tema al vostre centre ?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *