Heu tingut l’oportunitat de fer el vostre propi poke bowl escollint els ingredients que més us convenien a cada moment? Oi que la salsa la poseu al final, quan ja heu decidit quins ingredients incloure? No és pas igualment cert que, en funció de la salsa que hi afegiu, el poke sembla ben diferent, tot i que pugui aportar quasi els mateixos nutrients?

Doncs bé, una activitat d’aprenentatge pot ben ser com un poke bowl, construït a partir de l’addició de diverses estratègies de treball competencial i que, només al final, vestim amb uns sabers determinats. Vist així, oi que esdevé més fàcil crear noves activitats d’aprenentatge i avaluar (i, finalment, qualificar) l’assoliment de les competències que s’hi treballen?

A l’article Què puc fer per assolir amb èxit el curs? vaig fer una proposta de 52 objectius per a l’assoliment competencial que han de guiar a l’alumnat en el seu aprenentatge, però també al professorat en el disseny d’activitats d’aprenentatge. Aquests objectius sorgeixen de la gradació dels criteris d’avaluació i operatius de les Competències específiques de Biologia i Geologia i de les Competències claus per a 1r d’ESO.

D’aquests objectius es poden plantejar estratègies d’aprenentatge diverses que poden ser utilitzades en contextos també diversos i que permeten treballar les competències i avaluar el seu assoliment.

Al document següent es fa una proposta inicial amb l’esperit de ser enriquida per les aportacions de tothom i que serveixi com a pluja d’idees per construir activitats d’aprenentatge, d’igual manera que els mòduls tubulars permeten aixecar una bastida.

Per tal d’enriquir el document, que aniré actualitzant, podeu fer les vostres aportacions publicant comentaris al missatge penjat a Twitter (ara X). Podeu utilitzar el codi QR per fer-ho des del mòbil si esteu llegint aquest article des de l’ordinador:

 

Si hi voleu participar, al comentari de Twitter (vaja, ara hem de dir a “X”) feu referència a l’objectiu i a quina columna feu l’aportació (mòdul/material). Per exemple, “Obj.24/mòdul: Desenvolupar petites investigacions que es puguin realitzar en el context escolar”. Gràcies!

El document permet construir una activitat tot seleccionant els ingredients com si d’un poke bowl es tractés. Quina o quines competències vull que treballi l’alumne/a (columna CE/CC)? Quins objectius vull que assoleixi? (columna Objectius) Quines estratègies trobo més adequades per bastir l’activitat d’aprenentatge que li proposaré? (columna Proposta de mòduls) Quins materials necessitarà? (columna material). Així creo l’activitat, encaixant mòduls per construir una bastida competencial.

I ara que ja tinc construïda la bastida de l’activitat d’aprenentatge, ara que ja tinc tots els ingredients del poke bowl, la vesteixo amb els sabers, hi poso la salsa: quins són els continguts que estem treballant a la situació d’aprenentatge? sobre què estan interessats ara mateix els i les alumnes? què és el que és de major actualitat? què estan fent a d’altres matèries o al projecte interdisciplinari?

I per avaluar, evidentment avaluem l’assoliment dels objectius d’aprenentatge que s’han treballat a l’activitat, i no l’activitat en sí mateixa!