LLISTES DEFINITIVES INFANTS ADMESOS

Ja teniu disponibles les llistes definitives d’admissió amb la baremació. Per poder consultar si el vostre fill o filla ha estat admès a la nostra llar haureu de buscar el número que se us va assignar durant el procés de preinscripció en el llistat corresponent.

LLISTA DEFINITIVA INFANTS ADMESOS NASCUTS 2018

LLISTA DEFINITIVA INFANTS ADMESOS NASCUTS  2019

LLISTA DEFINITIVA INFANTS ADMESOS NASCUTS 2020

 

Sobre la matrícula a les Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès:

Se substituirà la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia oficial de la llar d’infants en la qual s’hagi assignat plaça a l’infant. A aquest efecte, rebreu un correu electrònic de la Llar d’Infants assignada amb la documentació següent per tal que l’envieu, degudament emplenada i signada, ja sigui escanejada o fotografiada, al correu electrònic de la Llar d’Infants assignada:

1. Imprès de matrícula i ordre de domiciliació bancària. La sol·licitud d’alta de la domiciliació, degudament emplenada, ha d’anar acompanyada d’un document que acrediti la titularitat del compte en el qual es domicilia el pagament (fotocòpia de la llibreta, altres rebuts domiciliats…).

2. Sol·licitud de càlcul dels preus públics de les Llars d’Infants Públiques Municipals per al curs 2020-2021

3. Declaració responsable en la qual la persona sol·licitant es compromet a tenir renovat el DNI amb la nova adreça abans del dia 4 de setembre de 2020 (dia que finalitza la vigència de la llista d’espera), en el cas de les famílies que tenen 30 punts del criteri de proximitat al centre i el domicili familiar al·legat no era el que constava en el DNI.

A més, haureu d’enviar la documentació següent, també escanejada o fotografiada:

4. Targeta sanitària o equivalent (MUFACE) per adreçar-se a un centre sanitari si necessiten atenció sanitària d’urgència.

5. Carnet de vacunacions actualitzat, on constin les dosis rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant, on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

6. DNI de l’altre progenitor.

La matrícula es considera formalitzada amb l’enviament d’aquest correu electrònic, amb l’imprès de matrícula i la documentació adjunta. La Llar d’Infants us contestarà a aquest correu, com a justificant de la formalització de la matrícula.

Les famílies dels infants admesos han de formalitzar la matrícula del 17 al 23 de juny de 2020, ambdós inclosos.

Les famílies que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Només es farà atenció presencial, amb CITA PRÈVIA, i per aquells casos en que no es pugui fer el tràmit per correo electrònic.

Aspectes a tenir en compte amb relació a l’atenció presencial:

  • es farà amb cita prèvia. Podeu demanar-la mitjançant el correu electrònic de la Llar d’Infants assignada o trucant al 93 729 71 71. En cas de trucar per telèfon, heu de deixar les vostres dades de contacte i us trucarem per facilitar-vos el dia i l’hora.

  • us atendrem a l’oficina de la Secció Municipal d’Educació, 1a Infància i Família, situada a la plaça de la Vila, 1, baixos dreta.

  • l’horari d’atenció serà de 8.30 a 14.30 hores, amb CITA PRÈVIA.

  • el dia de l’atenció, heu de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement una sola persona).

  • heu de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, emplenada i signada des de casa, així com un bolígraf per si heu d’emplenar alguna dada més.

  • és recomanable que porteu mascareta i guants.

  • no heu de venir si pertanyeu a un grup d’especial vulnerabilitat o esteu en període de confinament, o presenteu símptomes; en aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 

NOTA IMPORTANT AMB RELACIÓ A LA SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT OCASIONADA PER LA COVID-19:

Tant l’oferta de places com la posterior matriculació resten condicionades a l’evolució de la situació d’excepcionalitat ocasionada per la COVID-19 i a les indicacions que es rebin per part de les autoritats educatives i sanitàries al respecte, segons ja es va informar en l’oferta de places publicada el passat 12 de maig.

En aquest sentit, un cop feta també la consulta pertinent a la inspecció educativa de zona del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, s’adverteix expressament que a dia d’avui no es pot fer una planificació que permeti garantir el servei a totes les famílies interessades a formalitzar la matrícula, en cas de mantenir-se el Pla actual d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020, i modificat amb les noves mesures en fase 3.

Tot i l’advertiment anterior, continuem avançant en el procediment d’admissió de l’alumnat a les Llars d’Infants, sempre condicionat a l’evolució de la situació d’excepcionalitat actual.

Podeu obtenir més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula al web “Estudiar a Catalunya” del Departament d’Educació.

Qualsevol consulta, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres,

Fins aviat famílies!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *