Servei d’acollida

La finalitat del servei d’acollida és ajudar a conciliar la vida personal, familiar i laboral. Aquest servei es realitza cada dia de 8h a 9h (fora d’horari lectiu).

S’ofereix un servei adreçat a aquelles famílies que tinguin la necessitat que els seus fills o filles facin ús de la llar una hora abans de l’inici de la jornada lectiva.

Es tracta d’un servei complementari que es duu a terme dins d’un espai educatiu, des del qual s’atén seguint els criteris i la línia educativa del centre, on les criatures poden gaudir i aprendre, alhora que conviuen i comparteixen espai amb infants d’altres edats.

Els infants són atesos per les educadores de la llar i, uns minuts abans de les 9h, són acompanyats a les seves aules on començaran l’horari lectiu amb la seva tutora i companys i companyes d’aula.

El preu d’aquest servei es determina d’acord amb les tarifes vigents que queden regulades a les ordenances municipals.

Pot fer-se ús de forma fixa o esporàdica depenent de les necessitats.