Horaris generals

Horari de la Llar:

 • L’horari d’escolaritat de la llar és de 9h a 12h i de 15h a 17h.

 • De 8h a 9h hi ha a disposició de les famílies que ho necessitin, el servei d’acollida, una hora abans de l’inici del servei bàsic.

 • De 12h a 15h, es desenvolupa el servei interlectiu de migdia, l’estona de menjador i descans per aquells infants que hagin de quedar-se a dinar a la llar.

 • Durant la darrera setmana de juny i el mes de juliol lhorari serà intensiu sent de 9h a 12h i oferint també el servei d’acollida (de 8h a 9h) i el servei interlectiu de migdia (el menjador, de 12h a 15h) per aquelles famílies que necessitin fer-ne ús.

 • Durant el curs, es realitzaran dues festes amb horari intensiu on no hi haurà servei de menjador:

 • Una a final del primer trimestre.
 •  Una altra a final de curs.
 • Cal ser puntuals i respectuosos/oses amb els horaris de la llar, tant a lhora dentrada com amb la de tancament de la llar. Si en algun cas, l’infant arribarà més tard, caldrà que ens informeu prèviament. Us recomanem que els infants no estigui a la llar més de 8 hores seguides.
 • Per tal de respectar i afavorir el descans dels infants, durant el servei interlectiu del migdia no es podrà trucar als timbres de les estances ni venir a recollir res ni a ningú. En cas de necessitat, aviseu-nos per telèfon.

 • Si linfant es queda a dinar de forma fixa, cal avisar si no ve a la llar abans de les 9:30h. Si no savisa, se li demanarà el menú.

 • Si linfant sha de quedar de forma esporàdica al menjador, recordeu que cal avisar prèviament abans de les 9:30h. Si no es fa, no se li podrà demanar el menú.