Recollida d’infants

Demanem a les famílies que acompanyin i recullin els infants a la seva aula o a l’espai assignat en cada moment.

Les famílies signen un document on especifiquen les persones autoritzades a recollir el seu infant per tal que qualsevol membre de l’equip educatiu n’estigui informat.

En el cas que existeixi alguna variació és necessari que les famílies avisin amb antelació (via telèfon, ) indicant el nom i cognoms de la persona que recollirà l’infant i el DNI d’aquesta. L’educadora comprovarà que la persona que recull l’infant és la indicada per la família.

Un menor d’edat pot venir a recollir un infant sempre que hi hagi una autorització signada per la mare o el pare amb antelació.

Tenim un espai per deixar els cotxets. Per poder fer ús d’aquest espai, cal deixar-los plegats i penjats a les barres. Han d’estar ben identificats amb nom i cognom. La llar no es fa responsable dels cotxets ni dels objectes disposats en aquesta estança.

Sigueu responsables amb tot el material que hi ha a la llar. Quan resteu i feu ús d’alguns dels espais, feu-ho amb cura i intenteu deixar-los endreçats abans de marxar. Si trobeu qualsevol desperfecte, comuniqueu-lo a l’equip de la llar.

Tal com marca la llei de protecció de dades, les famílies no podeu ni filmar ni fer fotografies dins de la llar.

Els canvis de domicili i de número de telèfon s’han de notificar així que s’efectuïn.

La Llar d’infants sempre ha de tenir un canal de contacte amb la família a través de telèfon fix i mòbil i aquest ha de romandre sembre operatiu.