Servei interlectiu de migdia: menjador i descans

La finalitat del servei interlectiu del migdia és ajudar a conciliar la vida personal, familiar i laboral. Aquest servei es realitza cada dia de 12h a 15h (fora d’horari lectiu).

S’ofereix un servei de càtering adreçat a aquelles famílies que tinguin la necessitat que els seus fills o filles facin ús de l’espai de menjador i descans.

Es tracta d’un servei complementari que es duu a terme dins d’un espai educatiu des del qual s’atén seguint els criteris i la línia educativa del centre, on les criatures poden gaudir i aprendre, alhora que posen en pràctica i desenvolupen hàbits saludables, habilitats i capacitats relacionades en atendre les necessitats fisiològiques d’alimentació i descans, entre d’altres.

Es vetlla perquè aquests moments tan personals d’alimentació i descans siguin el més individualitzats possibles on els infants es sentin confiats i còmodes, oferint-los ambients diferenciats, acollidors i respectuosos on es responguin les seves necessitats de: tastar, tocar, provar, descobrir, comunicar, reflexionar, decidir, confiar, descansar…

Aquest servei és atès per les educadores tutores, l’educadora tècnica i personal auxiliar educatiu i de cuina de manera afectiva, tolerant i respectuosa.

Portem un control exhaustiu amb les al·lèrgies i les intoleràncies seguint un protocol d’actuació elaborat per l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

Des de la Secció de Salut de l’Ajuntament es realitzen diverses activitats dirigides al control sanitari i nutricional dels menjadors de les llars d’infants.

El preu d’aquest servei es determina d’acord amb les tarifes vigents que queden regulades a les ordenances municipals.

Pot fer-se ús de forma fixa o esporàdica depenent de les necessitats.