Programa de coeducació: Igualtat de gènere

Tot el personal de la nostra llar d’infants estem molt sensibilitzades en transmetre una educació coeducativa a totes les nenes i nens. El nostre objectiu consisteix en que es treballi per erradicar els estereotips de gènere i s’ajudi a combatre les desigualtats que en deriven. Que tothom sigui qui vulgui ser.

El valor de la Coeducació està molt impregnat en el dia a dia de les nostres vivències a la llar i, per tant, nosaltres apostem per posar-lo a la pràctica des d’aquests primers moments de la vida, tan importants per al desenvolupament de les seves capacitats.

Ens dirigim als nostres infants des d’una perspectiva coeducativa, potenciant sempre el respecte entre les persones, apostant per inculcar uns valors fonamentals que els ajudin en la convivència d’una manera més satisfactòria.

Acompanyem als nostres infants a ser persones que puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats i que no s´ha de veure determinat per cap mena de limitacions per qüestions de gènere, culturals o sexe.

Apostem per cuidar el llenguatge que utilitzem apostant per fer servir un llenguatge inclusiu en tota la comunicació de la llar, tant si és verbal com escrita. En  fem referència a tota la documentació interna així com a les circulars adreçades a la comunitat educativa. També estem fent una revisió dels contes, imatges i cançons que mostrem als infants, oferim uns materials i espais de joc on tothom pugui participar per igual, sense diferència per gènere, sexe, condició física o altra.

A més a més,  tenim el plaer d’anunciar-vos que, en el consell escolar del  4 de març de 2021, es va aprovar l’adhesió de la Llar d’infants la Baldufa al Pacte Local per la Coeducació com a entitat participant.

 

COEDUQUEM!