NÚMERO DE DESEMPAT

El sorteig públic efectuat el dia 10 de juny de 2020 i que s’ha desenvolupat, excepcionalment, per mitjans electrònics i telemàtics atesa la situació excepcional de crisi sanitària provocada per la COVID-19 i per tal de protegir la salut i la seguretat de totes les persones participants, ha determinat que el número 67 serveix per ordenar les sol·licituds que es trobin en situació d’empat per haver obtingut la mateixa puntuació en el procés de preinscripció a les places escolars de les llars d’infants públiques municipals de Barberà del Vallès.

 16 de juny de 2020: Publicació de les llistes dels infants admesos i, si s’escau, de la llista d’espera.

Normativa

INSTRUCCIONS per a les llars d’infants sobre els canvis en la gestió de la preinscripció i matrícula del curs 2020/21 motivats per la situació de pandèmia. Primer cicle d’educació infantil.

RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s’actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021 (DOGC núm. 8078, de 5.3.2020).

DECRET 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 7805, de 7.2.2019).

DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm 4852, de 29.3.2007).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *