Programa d’acompanyament a les famílies

Oferim diverses trobades a les famílies al llarg del curs per tal d’acompanyar-les  el procés de desenvolupament de les seves criatures. Aquestes tenen  com a objectiu informar sobre el funcionament i l’organització general de la llar, sobre les programacions i la metodologia del centre, així com d’altres temes d’interès més concrets que van sorgint.

Abans d’iniciar el curs, fem una reunió de trobada amb totes les famílies noves que s’incorporen per primera vegada a la llar per tal d’establir un primer contacte i informar-les sobre aspectes nous que vivenciaran pròximament com el procés d’adaptació i els horaris, així com d’aspectes generals de funcionament i organització del centre. També es presentarà a l’equip i les tutores de cada grup.

Amb les famílies que segueixen un curs més amb nosaltres, també ens retrobem abans d’iniciar el curs per refrescar aspectes d’organització i funcionament de centre, situar-se en la nova estança, conèixer a la nova tutora, etc.

Cada família, abans d’iniciar l’escolaritat, realitzarà una entrevista individual amb la  seva tutora d’aula per mantenir un primer contacte més personal i traslladar-se totes les informacions que puguin ser necessaris i facilitin l’adaptació de l’infant. Per les famílies que continuen del curs anterior, aquesta entrevista serà opcional.

Passada l’adaptació, les tutores dels diferents grups realitzen una reunió concreta de grup amb totes les famílies que tutoritza per transmetre-les com ha anat l’adaptació, aspectes de programació i metodologies, aspectes d’interès general relacionats amb el moment evolutiu dels infants, projectes educatiu específics de la llar, etc.

Abans d’acabar el curs, cada tutora realitzarà una entrevista individual amb cadascuna de les famílies del seu grup per parlar de com ha anat el curs i el procés evolutiu del seu fill/lla. Si fos necessari, la família i/o l’educadora podrien sol·licitar al llarg del curs les reunions individuals que es considerin necessàries.

Si es requereix i/o es detecta alguna dificultat, s’informarà a les famílies de la possibilitat de contactar amb el CDIAP (Centre desenvolupament infantil i atenció precoç) per tractar aquelles inquietuds, neguits o dificultats que puguin sorgir en el desenvolupament del seu fill/lla.

També realitzem altres xerrades d’interès per tractar temes diversos com:

  • El pas de la llar a P3 per a les famílies dels infants que estan a les aules de 2 anys.
  • Xerrades sobre alimentació.
  • Xerrades sobre el control d’esfínters.

A més a més, disposem de la Carta de compromís, document que llar i famílies signen durant el procés de matriculació en les que s’acorden aspectes en benefici a la comunitat educativa i on ambdues parts es corresponsabilitzen. La carta compromís educatiu entre família i llar com una oportunitat d´establir un marc de comunicació amb complicitats i aliances, per construir un Projecte de vida únic i irrepetible pels infants.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *