Proves de condició Física

Els mètodes de mesura de la condició física ens permeten determinar el potencial d’energia i la vitalitat acumulada en el subjecte a conseqüència del seu estat de salut i de l’activitat física que du a terme.

S’utilitzen mètodes per quantificar el nivell de desenvolupament de cadascuna de les ca-
pacitats/qualitats físiques de la persona.
Els resultats de les proves serveixen per educar els participants sobre l’estat de la seva forma física en relació amb la seva salut, edat i sexe  comparar-los amb valors de referència d’una mostra de població determinada.

Per saber la situació de la forma física d’una persona s’ha d’avaluar cada un dels paràmetres que la composen. Existeixen conjunts de tests que conformen determinades bateries d’avaluació de la condició física. Entre aquestes, la més utilitzades pel que fa a la comparació de població jove és la Bateria Eurofitt.

 A les classes hem fet algunes d’aquestes proves esperant que serveixin per a poder comparar els teus resultats amb els dels companys i companyes i així tenir més eines per fer la valoració de la teva condició física actual.

 

 

 

 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/activitat_fisica/documents/guiadeprescripcioversioextensa.pdf

 

http://www.efdeportes.com/efd141/bateria-de-test-eurofit.htm