Com entrenar la Força?

La força és la qualitat física que ens permet vèncer u oposar-se a una resistència mitjançant una tensió muscular. Així podrem moure i arrossegar objectes, aixecar càrregues pesades, empènyer, llançar, aguantar, saltar, etc.

F=m x a

La massa és la resistència o càrrega que cal vèncer u oposar-se.
L’acceleració és la velocitat d’execució del moviment.

TIPUS DE FORÇA:

  • Força màxima: és la capacitat de vèncer una càrrega màxima sense tenir en compte el temps que utilitzem per fer-ho (halterofília, culturisme).
  • Força resistència: és la capacitat de vèncer una càrrega mitjana durant el major temps possible (remar, escalada)
  • Força explosiva: és la capacitat de vèncer una càrrega petita en el menor temps possible. També s’anomena potència (llançaments, salts)

NORMES PER TREBALLAR LA FORÇA:

Qualsevol entrenament de força s’ha de fer amb molt de compte i assessorats d’un professional, que ens dirà la càrrega, les repeticions i la recuperació que hem de fer.
A la vostra edat s’ha de treballar la força resistència, poca càrrega i moltes repeticions i us servirà per tonificar la musculatura. També es pot incidir, però menys, en la força explosiva que us permetrà llançar lluny qualsevol objecte o xutar una pilota amb molta potència. I haurem d’esperar que el vostre esquelet i musculatura es trobi formada per treballar la força màxima i sempre sota la supervisió d’un professional.

SISTEMES D’ENTRENAMENT DE LA FORÇA:

El sistema fraccionat és el més emprat per l’entrenament de la força. Repeticions separades per pauses de recuperació, amb més o menys sobrecàrrega en funció del tipus de força a desenvolupar.

  1. Mètode amb autocàrregues: consisteix a realitzar exercicis emprant el pes del propi cos, destinats a reforçar la musculatura corporal i la força resistència (flexions, abdominals). Poden realitzar-se sense cap tipus de material o ajudant-se de materials que serveixen per localitzar millor l’esforç (espatlleres, barres fixes, escales horitzontals, etc..). És el millor mètode per a principiants.
  2. Mètode amb sobrecàrregues: és tracta d’emprar càrregues externes al propi cos. Consisteix en utilitzar aparells senzills com pilotes medicinals, manuelles, gomes elàstiques, cinturons llastats, barres, bancs suecs, matalassos, màquines de musculació, etc., i també el pes d’un company. Al ser pesos lleugers poden realitzar-se moltes repeticions i s’utilitzen per millorar la força resistència i la potència sempre que es busqui la màxima velocitat d’execució dels exercicis.
    L’halterofília i el culturisme són dos esports que tenen com a objectiu el desenvolupament màxim de la musculatura, és a dir, el treball de la força màxima, gens adequada per a la vostra edat. :