Arxiu mensual: gener de 2018

Formant comunitats de treball en xarxa

Xarxes i comunitats d’aprenentatge i col·laboració

Les xarxes d’aprenentatge i col·laboració (Learning Networks) són xarxes socials mitjançant les quals els participants comparteixen informació i col·laboren per crear coneixement; ajuden a la gent a trobar altres persones que tinguin interessos i actituts similars. Hi ha xarxes que sovint es denominen comunitats virtuals i que mantenen vincles febles entre els participants: els individus mai no poden conèixer-se ni conèixer-se presencialment, i generalment es coordinen mitjançant mitjans com ara blocs, llistes de correu electrònic o taulers d’anuncis.

En les anomenades comunitats de pràctica (Communities of Practice) la gent també comparteix un treball comú i per compartir el que saben, per recolzar-se els uns als altres, i crear intencionadament nous coneixements per al seu camp de pràctica. Ara bé, els vincles entre participants són més forts que en les comunitats virtuals: són “comunitats“, la gent es compromet a estar allà l’un per l’altre, participen no només per les seves pròpies necessitats, sinó per satisfer les necessitats dels altres membres de la comunitat.

Una de les distincions més interessants és que en una comunitat de pràctica hi ha un compromís intencional d’avançar en el camp de la pràctica i compartir aquests descobriments amb un públic més ampli. Els seus membres procuren que els recursos i coneixements estiguin a disposició de tothom de la comunitat. La comunitat de pràctica es considera una font potencialment útil d’informació en forma d’experiències reals compartides; en altres paraules, compartir les millors pràctiques.

Per tant són una font de continguts  contextualitzats que es pot consultar, documentar i arxivar per al seu posterior ús. En elles es fomenta especialment el procés de narració entre companys que, al seu torn, els ajuda a enfortir les seves habilitats en el treball: els membres de la comunitat tenen coneixements tàcits (saber el com), que poden ser difícils d’emmagatzemar i recuperar en documents, més adequats pels coneixements explícits (saber el què). Per exemple, una persona pot compartir la millor manera de gestionar una situació basada en les seves experiències, que poden permetre a l’altra persona evitar errors i accelerar la seva corba d’aprenentatge. Els membres poden debatre obertament sobre un cas real, la qual cosa pot generar noves capacitats.

Quan unim les característiques de les comunitats de pràctica amb les de les xarxes d’aprenentatge i col·laboració, podem parlar de comunitats de pràctica en xarxa, o més breument, comunitats en xarxa.

Factors clau de les comunitats en xarxa

 1. Hi ha un propòsit centrat i expressat, que posa de manifest als participants per als quals està destinada la xarxa i per a què es destina.
 2. Sorgeixen líders, persones que tenen la participació més gran en la xarxa i, en gran mesura, veuen l’intercanvi de pràctica com a clau per a la seva pròpia capacitat de fer el seu treball. Promouen la xarxa com una font d’idees i consells confiables.
 3. Hi ha normes i directrius clares i accessibles
 4. Hi ha mitjans de connexió que permeten una comprensió més profunda: reunions presencials, sales de xat, fòrums, convocatòries de conferències web per a estudis de cas més estructurats…
 5. Es confia que els altres participants no usin malament o no respectin les contribucions de la resta.
 6. Hi han comunicacions periòdiques, com ara publicar determinats tipus de contingut en certs dies predeterminats, per exemple una entrada en un blog cada dimarts.
 7. Orientació al coneixement a través de preguntes: les publicacions que comparteixen experiències com a respostes a una consulta solen ser les més útils per a la xarxa en general.
 8. Establir un cicle d’activitats i esdeveniments que permeti que els membres es reuneixin regularment, reflexionin i evolucionin. El ritme ha de mantenir un nivell de compromís per mantenir la vitalitat de la comunitat, però no tan ràpid que es torni difícil i aclaparador en la seva intensitat.

Diferents nivells de participació en les comunitats en xarxa

Wenger (1998) identifica 3 nivells de participació principals.

 1. El grup bàsic que participa intensament a la comunitat a través de discussions i projectes. Aquest grup normalment assumeix els rols de lideratge i de guia del grup
 2. El grup actiu que assisteix i participa regularment, però no al nivell dels líders.
 3. El grup perifèric que, tot i ser participants passius de la comunitat, aprenen del seu nivell d’implicació. Segons Wenger, el tercer grup sol representar la majoria de la comunitat.

Bibliografia i webgrafia