HIIT i HIFT

L’entrenament HIIT (High Interval Intensity Training) i l’entrenament HIFT (High Interval Funcional Training) tenen molts aspectes en comú, les dues sessions són d’alta intensitat, però presenten algunes diferències entre ells.

L’entrenament d’alta intensitat HIIT 

es basa en realitzar diferents intervals de treball a alta intensitat amb una recuperació parcial o total entre ells. La metodologia de treball va des de l’entrenament en circuit, fins als aparells de càrdio que acostumen ha haver a les sales de fitness.

L’entrenament funcional d’alta intensitat HIFT 

es barregen exercicis funcionals amb una càrrega externa com esquat, dominades, pesos morts, o exercicis funcionals amb el nostre propi pes, amb altres aeròbics com a carrera, rem o ciclisme. Aquesta barreja dóna lloc a un entrenament d’alta intensitat que millora paràmetres de la condició física en general i el rendiment. L’Entrenament Funcional o Functional Training és un entrenament molt complet. No són exercicis analítics on seiem en una cadira i només fem un exercici en concret, sinó que treballem en diferents eixos per buscar el màxim equilibri, coordinació i moviment) 

Els exercicis son variats amb diferents temps de durada i la recuperació es fa si és necessària, però no hi ha un temps obligatori. Els descansos són variables en funció de l’objectiu buscat.

En aquesta disciplina 

Beneficis del HIIT i del HIFT

 • Milloren la resistència cardiovascular i la força general
 • Milloren la mobilitat general, tant articular com muscular
 • En entrenar un gran nombre de grups musculars, tenen una major despesa calòrica el que afavoreix la disminució del greix
 • Millora d’habilitats motrius com agilitat, coordinació i equilibri
 • Son sessions divertides, ja que utilitzes diferents materials i es poden realitzar en grup, afavorint així la integració entre els participants.
 • Més resultats en menys temps.

Un d’aquests formats és el EMOM que per les seves sigles en anglès (Every Minute On the Minute) significa “cada minut al minut”.

Aquest tipus d’entrenament consisteix en realitzar un nombre determinat de repeticions o tantes com es pugui dins d’un minut. El temps que resta fins a arribar a el minut s’utilitza com a descans abans de començar el següent minut de nou.

Depenent de el disseny de l’WOD (workout Of the Day), el EMOM finalitza quan no es poden realitzar més repeticions dins el temps establert o quan s’arriba a l’total de minuts previst.

Cindy és un AMRAP que té una durada de 20 minuts, de manera que en aquest temps hauràs de fer:

5 pull-ups o dominades

10 push-ups o flexions

15 air squats

Quan acabes les 15 air squats, tornes a començar per les dominades sense parar. Si encara no fas dominades, pots utilitzar gomes elàstiques per a assistir-en el moviment

 

Què és Tabata?

El Tabata és un tipus d’entrenament d’intervals d’alta intensitat (HIIT) creat pel Dr. Izumi Tabata l’any 1996. Izumi era investigador a l’Institut Nacional de Salut i Nutrició del Japó.

Aquestes investigacions li van permetre arribar fins l’avui conegut com a mètode Tabata, i llavors tenien a veure amb l’equip de patinatge de velocitat japonès, on analitzava l’efecte d’incloure rotacions de ràfegues curtes amb un esforç màxim durant uns pocs segons.

D’aquesta manera, el Tabata consisteix a realitzar sèries de 20 segons, amb 10 de descans, fins a completar 8 exercicis.

 La distribució és la següent:

Sèrie de 20 segons d’un exercici a màxima intensitat intentant fer el major nombre de repeticions possible.

Descansar 10 segons.

Sèrie de 20 segons d’un altre exercici a màxima intensitat intentant fer el major nombre de repeticions possible.

Descansar 10 segons

Repetir aquest procés amb diferents exercicis fins a arribar a 8.

El temps total de treball resulta ser de 4 minuts.

D’aquesta manera, ens trobem davant d’un tipus d’entrenament que entra dins de la definició de intervals d’alta intensitat, o HIIT, tan demandat en els últims anys en els centres esportius

Els beneficis de l’Tabata van estar relacionats principalment amb la millora de l’estat físic i la capacitat aeròbica, però també amb altres factors com la pèrdua de greix corporal.

 

Aquests beneficis són els següents:

 • Ofereix la possibilitat de realitzar un treball efectiu de màxima intensitat en sol 4 minuts, pel que resulta ideal per a persones que no compten amb molt temps per entrenar a la setmana.
 • Ajuda a cremar un elevat nombre de calories en només 4 minuts. Diversos estudis han equiparat aquesta despesa calòrica amb el realitzat durant una sessió d’exercici cardiovascular de 20 minuts d’intensitat moderada.
 • És un mètode eficient, ja que s’ha comprovat que ofereix millores quan es practica durant setmanes, tot i que la durada de les sessions de Tabata sigui de només 4 minuts.
 • És un tipus d’entrenament versàtil, ja que el Tabata només ens diu l’estructura i dinàmica de l’entrenament; mentre que els exercicis queden a la nostra elecció o a la de l’entrenador personal.
 • Ofereix millores tant a nivell aeròbic com anaeròbic.
 • Es pot utilitzar el Tabata per cremar greix o perdre pes a causa de l’elevada despesa calòrica realitzat i a l’augment de l’metabolisme que genera en l’organisme.
 • Genera un major nombre d’enzims en l’organisme, la funció és la de convertir àcid làctic en àcid pirúvic, i a l’inrevés, fent que l’àcid làctic abandoni abans el múscul.
 • Augmenta la sensibilitat a la insulina, fent que el múscul capti la glucosa amb més facilitat, i evitant que s’acumuli en forma de greix o quedi lliure a la sang.

 

Com es realitza el Tabata?

Els exercicis de Tabata, en general, es realitzen amb el propi pes corporal, ja que els més habituals solen ser:

Flexions de braços

Esquat sense pes

abdominals

Mountain Climbers

Burpess

Jumping jacks

Gambades amb salt

Salt a la corda

Genolls a el pit

Fons de tríceps

Pujades a el banc

Salts a l’calaix

Exercicis amb corda de Cross Training

etcètera

 

 

 

Presentació 1r ESO

Introducció

Què pretenem que aprenguis al llarg d’aquest curs: 

 • Diferenciar les parts d’una sessió
 • Comprendre el significat de condició física i de qualitats físiques
 • Incrementar el nivell individual d’activitat física
 • Mostrar hàbits higiènics i posturals saludables
 • Valorar les activitats físiques i esportives com a eina de millora per a la salut
 • Identificar i adquirir els hàbits principals associats a una manera de vida saludable
 • Practicar un esport col·lectiu tenint en compte l’execució tècnica i tàctica, demostrant haver comprès les fases del joc (defensa i atac)
 • Participar de forma activa col·lectiva mostrant actituds d’autocontrol, respecte i acceptació de les normes
 • Practicar un esport individual tenint en compte l’execució tècnica i tàctica, demostrant haver comprès les seves fases i el respecte de les normes
 • Aprofitar les possibilitats de l’entorn proper per ocupar el temps de lleure
 • Valorar la importància de la pràctica d’activitat física en el temps de lleure
 • Respectar i valorar el medi natural com espai idoni per la realització d’activitats físiques

 

Continguts de la matèria
1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
CONDICIÓ FÍSICA I SALUT

 • Qualitats físiques bàsiques.
 • Principis d’adaptació, continuïtat,  progressió.
 • Càlcul de la càrrega d’entrenament (volum i intensitat).
 • L’escalfament: objectiu, parts, exercicis, jocs.
 • Hàbits d’higiene personal vinculats a la pràctica d’activitat física.
 • La columna vertebral: característiques i estudi del moviment.
 • Tècniques de respiració.
 • L’alimentació i la hidratació en la pràctica de l’activitat física.
 • Tècnica de carrera
ESPORTS INDIVIDUAL: GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

 • Aspectes tècnics i reglamentaris de 
 • LA GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
 • Principis d’igualtat i solidaritat
 • Valoració del respecte als companys i adversaris i a les normes acordades
ESPORTS COL·LECTIU: CORFBOL

 • Aspectes tàctics, tàctics i reglamentaris del corfbol
 • Principis d’igualtat i solidaritat
 • Valoració del respecte als companys i adversaris i a les normes acordades

ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL

 • Activitats físic esportives en el medi natural
 • Característiques i possibilitats de l’entorn
 • Normes de conservació del medi natural i urbà

Criteris d’avaluació

 

Comprendre el significat de la condició física i de les qualitats físiques bàsiques com a qualitats de millora.

Incrementar el nivell individual d’activitat física per millorar la salut pròpia.

Mostrar hàbits higiènics i posturals saludables relacionats amb l’activitat física i la vida quotidiana.

Valorar les activitats físiques i esportives com una eina de millora per a la salut individual, acceptant el nivell assolit.

Identificar i adquirir els hàbits principals associats a una manera de viure saludable.

Practicar un esport individual tenint en compte els aspectes tècnics, acceptant el nivell assolit.

Practicar un esport d’adversari tenint en compte els aspectes tècnics, acceptant el nivell assolit.

Practicar un esport col·lectiu tenint en compte l’execució tècnica i tàctica, demostrant haver comprès les fases del joc (atac i defensa) i el respecte per les normes del joc.

Participar de forma activa en activitats esportives individuals, col·lectives o d’adversari, mostrant actituds d’autocontrol, respecte i acceptació de les normes.

Aprofitar les possibilitats de l’entorn proper per ocupar el temps de lleure.

Valorar la importància de la pràctica d’activitat física saludable en el temps de lleure.

Respectar i valorar el medi natural com a espai idoni per a la realització d’activitats físiques

Dimensions i competències

 • Competència 1. Aplicar un pla de treball de millora o manteniment de la condició física individual amb relació a la salut.
 • Competència 2. Valorar els efectes d’un estil de vida actiu a partir de la integració d’hàbits saludables en la pràctica d’activitat física
 • Competència 3. Aplicar de manera eficaç les tècniques i tàctiques pròpies dels diferents esports
 • Competència 4. Posar en pràctica els valors propis de l’esport en situació de competició
 • Competència 5. Gaudir amb la pràctica d’activitats físiques recreatives amb una atenció especial a les que es realitzen en el medi natural
 • Competència 6. Planificar i organitzar activitats en grup amb finalitat de lleure
 • Competència 7. Utilitzar els recursos expressius del propi cos per a l’autoconeixement i per comunicar-se amb els altres
 • Competència 8. Utilitzar activitats amb suport musical com a mitjà de relació social i integració comunitària

EINES D’AVALUACIÓ

Utilitzarem les següents eines d’avaluació:

 • Proves escrites (constaran a l’agenda acadèmica).
 • Proves d’execució pràctica que poden ser exercicis puntuals i activitats a l’aula, execucions tècniques o rendiment de qualitats físiques bàsiques
 • Seguiment i observació del treball a l’aula.
 • Qüestionari per preparar la prova escrita del final de trimestre.
 • Preparació de sessions en grup que després es duran a terme a les classes.
 • Participació  a  les activitats de classe i respecte pel material, instal·lació  i persones de classe