Selfie personal i reflexió final

Després de la reflexió i aprenentatge realitzada en aquest postgrau s’ha tornat a realitzar la selfie digital amb un resultat de C1. Algunes respostes ja podrien haver estat respostes en el primer test però després de l’anàlisi de cada ítem durant el postgrau s’ha pogut clasificar de forma més eficient, diferents activitats a cada competència. 

 

La presentació d’aquests indicadors fa que tots aquells coneixements i  expertesa adquirits al llarg de la carrera i experiències en diferents àmbits puguin ordenar-se i organitzar-se per posar-los a la disposició del centre, companys i finalment alumnes. Ells són el protagonistes finals que han d’adquirir la competència digital per tal de, no només poder tenir més eines sinó, saber-les utilitzar de manera òptima, segura per a ells i respectuosa per als altres. En un món on les eines digitals ja són el dia a dia en pràcticament tots els àmbits, donar aquesta competència als nostres alumnes és donar-lis més oportunitats per al futur.