2.2 Creació i modificació de continguts digitals

Creació de continguts educatius digitals pròpis estructurats en unitats o seqüències d’aprenentatge. El següent vídeo escenifica una “classe invertida” d’una sessió de l’UD de pneumàtica. La visualització del vídeo amb els comentaris del docent facilita la comprensió d’aquest sistema pneumàtic.

Classe invertida de pneumàtica

Ús d’aplicacions digitals per a la creació de diagrames de flux per a treballar la lògica computacional. Tant els anunciats del docent com les propostes de l’alumnat es proposen realitzar, entre d’altres, amb eines com “Creately” que permet fer diagrames de diferents formes.

Aplicació Creately per a l’elaboració de gràfiques i diagrames.

Ús d’aplicacions digitals per a la creació de diagrames de flux per a treballar la construcció de sistemes robòtics amb entrades i sortides digitals i analògiques aplicant la lògica computacional i la programació. En aquesta proposta els alumnes aprenen a configurar un sensor que detecta la distància d’un objecte que es troba davant. A partir d’aquí ells proposen un semàfor que canvia de color en funció d’aquesta distància.

Aplicació TinkerCAD per a l’elaboració de sistemes electrònics i robòtics