Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital dels estudiants

Capacitació dels estudiants per utilitzar de manera creativa i responsable les tecnologies digitals per a la informació, la comunicació, la participació segura en la societat digital, la creació de continguts, el benestar, la preservació de la privacitat, la resolució de problemes i el desenvolupament dels seus projectes personals.

6.1 Alfabetització mediàtica i en el tractament de la informació i de les dades

6.2 Comunicació, col·laboració i ciutadania digital

6.3 Creació de continguts

6.4 Ús responsable i benestar digital

6.5 Resolució de problemes