5.1 Accessibilitat i inclusió

Els alumnes disposen d’un dispositiu digital personal amb el cual es poden proposar una gran varietat de recursos educatius. Per exemple es poden proposar diverses pràctiques multinivell amb el que els alumnes van treballant al seu ritme i el docent pot anar fent les retroalimentacions pertinents. A més a més aquestes pràctiques poden proposar reptes extres per aquells alumnes més avançats o inclús permet que es puguin fer pràctiques adaptades per alumnes amb un pla individualitzat.

Exemple de propostes d’Arduino

Exemple de propostes d’Scratch

Exemple de propostes de fulls de càlcul

Exemple de propostes opcionals per a alumnes més avançats

Proposta d’activitats multinivell on els alumnes poden anar cadascú al seu ritme i treballant de forma autònoma. Aquestes activitats en línea permeten la manipulació de l’objecte 3D per a poder veure les perspectives com si tinguessin la peça real a la mà. D’aquesta manera facilita la comprensió del dibuix alçat, planta i perfil.

Activitats de dièdre en línea. Enllaç del web

Per altre banda les eines digitals també permeten l’aprenentatge interactiu amb eines de simulació on els alumnes poden fer les seves pròpies deduccions fent totes les proves que vulguin desenvolupar i manipular. Per exemple, l’ús del TinkerCAD permet fer les simulacions de robòtica amb una gran varietat d’element.

Simulació amb tinkerCAD

Les eines digitals també ens permeten la possibilitat de que els alumnes treballin de forma col·laborativa, afavorint així l’aprenentatge entre iguals. Un exemple el podem trobar en cartells realitzats per grups per a decorar l’institut.

Altres ajudes que ens donen les tecnologies digitals seria la seva possibilitat d’accessibilitat ja que permet la comunicació i seguiment de classes amb alumnes que no han pogut venir a classe puntualment o també permet l’augment del tamany de lletres per alumnes amb dificultats visuals així com la traducció instantània per a alumnes nouvinguts.