5.3 Compromís actiu de l’alumnat amb el seu propi aprenentatge

Participa activament en la coordinació, la implementació i l’avaluació de les estratègies pedagògiques que integren recursos digitals per incentivar, a cada àrea o matèria, la motivació, la responsabilitat i el compromís de l’alumnat amb el seu propi aprenentatge i per potenciar que desenvolupin operacions cognitives complexes i competències transversals.

En el següent enllaç es pot veure un programa fet per SCRATCH d’un alumne de segon d’ESO. La tasca d’aquest programa arriba tan lluny com l’alumnat vol arribar, des de programes molt senzills fins d’altres de més complexes.

Enllaç del programa