6.1 Alfabetització mediàtica i en el tractament de la informació i de les dades

Coordinació per la proposta de debats sobre diferents articles digitals que podem trobar on hi ha opinions contraposades de temes actuals com la instal·lació de noves macro centrals eòliques marines. També es proposa la visualització de vídeos del Youtube on s’assegura la viabilitat de màquines de moviment permanent sense, suposadament, cap energia d’entrada. Vinculat al tema d’energies aquest debats permeten veure a l’alumnat que sempre cal veure les notícies o articles de forma crítica i si pot ser des de diferents punts de vista i opinions.

Debat energies