1.3 Pràctica reflexiva

Anàlisi de les pràctiques pedagògiques digitals pròpies i d’altres amb recapte de dades per contrastar-les. En aquest cas s’ha buscat evidències en diferents fonts que certifiquin l’ús de l’eina de programació SCRATCH per a treballar diferents àmbits.

Recerca i innovació en recerca

Actualment en molts centres ha desaparegut l’assignatura d’informàtica. És el cas del centre on exerceixo la docència enguany. En el context d’aquest centre, on els alumnes no usen els mitjans digitals de manera competent  per a les tasques diàries, és molt important introduir-les i no donar-les per enteses. En aquesta direcció es proposen pràctiques per l’aprenentatge i millora de l’ús d’eines quotidianes com poden ser el fulls de càlcul i el documents d’edició de text.

Full de propostes amb fulls de càlcul