1.4 Desenvolupament professional digital continu (DPC)

Creació de material per a nou professorat sobre eines digitals. Elaboració de propostes d’activitats i dinamització de formació per al desenvolupament professional docent sobre la pràctica pedagògica digital i/o mitjançant entorns digitals.

Propostes robòtica

Realització de cursos i formacions per millorar la pràctica pedagògica digital i/o mitjançant entorns digitals. Aquestes formacions han estat, la majoria, en format telemàtic amb el qual, a més a més de la matèria, ha calgut desenvolupar vie de comunicació telemàtica.

Cursos realitzats en els últims anys

En el marc de la formació contínua, i en aquest cas de la CDD, també cal esmentar el curs present de postgrau a la UB sobre CDD C1 el qual es culmina amb el document present. Paral·lelament també es realitza un curs de llenguatge audiovisual i creació de materials multimèdia enfocat a la realitat d’un centre educatiu.

Imatge del curs de llenguatge audiovisual cursat a l’institut Europa enguany

Realització de treball final de màster. Ofereix assessorament, formació i propostes al professorat per l’assoliment de la competència digital docent.

TFM Bernat Bolao

Com el Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària de la UPC contribueix en l’assoliment de la competència digital docent