1.5 Protecció de dades personals, privacitat, seguretat i benestar digital

Identificació de riscos i concreció de mesures per a la protecció de dades, la privacitat i els drets digitals i per a la seguretat al centre educatiu i col·laboració en el disseny de les actuacions per aconseguir una convivència positiva en relació amb l’ús de les tecnologies digitals. Assessorament i formació a docents del centre sobre l’aplicació de les mesures de protecció de dades.

Enllaç al web: Com de segura és la teva contrasenya?

Com es pot veure en el treball present, totes les evidències on apareix informació sensible i/o personal estan esborrades o ocultes. D’aquesta manera es té present la privacitat i protecció de dades personals. Aquesta pràctica també es duu a terme en els documents sensible de l’institut així com en els treballs dels alumnes. No només en quan a dades de tercers, sinó que també en les pròpies dades personals que pengem a la xarxa. Un exemple pot ser els registres que fan els alumnes a les diferents plataformes on demanen informació personal. Les indicacions són de posar tan sols allò que és imprescindible. En aquest cas el nom d’usuari d’aquest alumne, no apareix el nom complert.

Programa i perfil d’un alumne realitzat a la plataforma Scratch. 

En la mateixa direcció també es treballa en les citacions de tercers per respectar drets d’autor i l’ús de biblioteques d’arxius creative commons d’ús lliure. Un exemple on podem trobar cançons sense copyright.

FMArchive