1.2 Participació, col·laboració i coordinació professional

Avaluació de les eines digitals de participació, coordinació i col·laboració professional utilitzades pel centre i coordinació de les actuacions associades al seu ús. Oferiment d’assistència, assessorament i suport al professorat del centre per facilitar la participació, la col·laboració i la coordinació utilitzant les tecnologies digitals.

Captura de pantalla. Calendari compartit amb totes les activitats del centre.

Creació d’espais i documents d’organització i coordinació de comissions en format digital i obert a tot el claustre. En aquest cas coordinació de la documentació i arxius de la comissió de festes de l’institut, carpeta compartida amb tot el claustre.

Captura de pantalla. Carpeta comissió festes del qual sóc creador i coordinador.

Coordinació del projecte TANDEM on els alumnes del centre participen en una acadèmia fora del centre amb multitud d’eines digitals i robòtica. Aquesta activitat afavoreix l’equitat digital ja que els alumnes tenen l’oportunitat de seguir fent extraescolars en aquesta academia de forma subvencionada. Aquí podem desenvolupar encara més la seva competència digital amb maquinària relativament cara i complexa com poden ser les talladores làser i les impressores 3D.

Captura de pantalla. Document de coordinació projecte TANDEM.