4.1 Estratègies d’avaluació

Coordinació de la integració de les tecnologies digitals en l’avaluació de diferents projectes del centre. Creació de rúbriques automàtiques per a l’avaluació de dossier d’alumnes en línea i elaboració de taules de fulls de càlcul per al seu enregistrament. 

Disseny d’una rúbrica automàtica.

Taula de qualificacions

Formació a altres companys sobre l’ús de les tecnologies digitals del centre aplicades a l’avaluació educativa. Al següent enllaç s’orienta de com fer l’elaboració d’una rúbrica en format digital per a la resta de companys i companyes docents.

Com crear una rúbrica al classroom