3.3 Aprenentatge entre iguals

Cerca i experimentació de noves estratègies i models de col·laboració amb IA que permetin millorar l’aprenentatge entre iguals utilitzant les tecnologies digitals. Anàlisi de noves tecnologies digitals de col·laboració i cooperació per d’integració en la seva pràctica docent i al centre.

Situació aprenentatge IA