5.2 Atenció a les diferències personals en l’aprenentatge

Oferiment d’assistència i suport a altres docents per fer un ús eficient, creatiu i crític de les tecnologies digitals desenvolupades per atendre les necessitats personals d’aprenentatge.

En aquest exemple 1 veiem un document de prova escrita estàndard i en aquest altre exemple 2  veiem aquesta mateixa prova adaptada en un pla individualitzat d’un alumne amb retràs de l’aprenentatge que necessita exercicis més concrets i sintetitzats així com una reducció de les proves.

Aquestes adaptacions es consensuen amb l’equip docent i orientador per tal de donar oportunitat a tota la diversitat d’aprenentatge. S’ha vist, per exemple, que en alumnes amb una autoestima baixa s’ha obtingut una millora del rendiment acadèmic a través d’adaptacions fetes en les seves tasques (veure apartat 5.1) i proves com les enllaçades en aquest apartat. Quan aquest alumne veu que pot realitzar una tasca de forma satisfactòria, pot encoratjar-se a intentar assolir nous reptes de forma més segura.