3.1 Ensenyament

Anàlisi i adaptació flexible de l’ús de les tecnologies digitals per millorar les estratègies pedagògiques al centre. Investigació sobre noves estratègies per integrar els recursos digitals a la programació i a la pràctica docent. En aquests cas es proposa una activitat de programació lligada en una altre part de disseny 3D i talladora làser.

Proposta de disseny CAD, robòtica i talladora làser

Creació d’un bloc amb el recull dels aprenentatges d’una formació de robòtica amb noves propostes educatives. En aquest bloc hi ha un recull de possibilitats vinculades a una placa programables (ESP32).

Bloc propi a XTEC amb propostes d’activitats amb placa ESP32

Incorporació de la IA a l’aula. Les noves tecnologies entren amb força a la societat i des del món educatiu no es pot mirar a una altre banda. Fer una anàlisi de les noves tecnologies amb el perills i oportunitats que tenen és bàsic per a que la societat pugui usar les tecnologies d’una forma segura, ètica i eficient.

Situació aprenentatge IA