3.4 Aprenentatge autoregulat

Disseny i avaluació d’estratègies i propostes de millora per afavorir l’aprenentatge autoregulat de l’alumnat mitjançant tecnologies digitals. En aquesta direcció les activitats proposades indueixen a l’alumnat a les preguntes que es mostren a la il·lustració següent:

Font: XTEC (2024): https://projectes.xtec.cat/tilc/elements-tilc/paper-de-lalumne/autoregulacio/

Realització d’activitats per a l’aprenentatge autoregulat. En els següents reptes de robòtica els alumnes han de seguir un guió on es troben diferents activitats multinivell. Cada alumne els realitza al seu ritme i el poden completar amb activitats extra de pròpia creació.

Reptes Arduino

Amb eines com TinkeCAD poden simular els experiments i veure per ells mateixos si estan realitzant bé tant el muntatge com la programació. A més a més poden incorporar elements o subprogrames d’elaboració pròpia més enllà de la proposada.

Simulació amb TinkerCAD