6.3 Creació de continguts

Coordinació amb l’equip docent i proposta d’activitats per l’alumnat per a què millorin i/o adquireixen habilitats en l’edició d’editors de text, fulls de càlcul i presentacions de diferents empreses com Google, microsoft, canva… En el següent exemple es veu la proposta d’un alumne en que ha creat un full de càlcul per calcular de forma automàtica la nota d’una prova per altres companys.

Full de càlcul generat per l’alumnat.

Una altre manera de treballar amb continguts digitals és amb la realització de tasques on l’entrega és un arxiu d’àudio. En aquest cas també es pot aprofitar per introduir aplicacions com Audacity que permeten tallar i editar en general pistes d’àudio.

Entrega en format mp3 d’un alumne