4.3 Retroacció i presa de decisions

Configuració de les tecnologies digitals utilitzades al centre per informar i orientar sobre l’avaluació i comunicació amb l’alumnat. En la següent captura es veu un comentari sobre un document en línea d’un alumne on hi ha un comentari de retroalimentació del docent.

Retroalimentació a l’avaluació.

Retroalimentació d’una tasca entregada al classroom.

En els equips docents s’analitza aquests sistemes de retroalimentació via entorns virtuals d’aprenentatge i dona bons resultats al constatar que els alumnes els hi arriben aquest missatges i intenten corregir i millorar la seva tasca. També permeten que l’alumne pugui deixar constància de qualsevol dubte sobre aquell comentari. D’aquesta manera la correcció pot ser més personalitzada i dirigida, cosa que ajuda en l’equitat de l’aprenentatge. Des dels equips docents també s’analitzen els comentaris dels butlletins de notes.