4.2 Analítiques i evidències d’aprenentatge

Recull de dades i resultats integrant les tecnologies digitals, incloent-hi les emergents, en l’avaluació educativa respectant els drets digitals de totes les persones implicades. En les següents imatges es veu la recopilació de dades en funció dels alumnes i en funció de les preguntes, de manera que podem detectar ràpidament quines parts del tema ha costat més d’assolir.

Resultat de Kahoot en quan a encerts dels alumnes.

Resultat de Kahoot en quan a encerts de les preguntes.