Àrea 1. Compromís professional

Ús de les tecnologies digitals per a la comunicació; la coordinació, participació i col·laboració dins del centre educatiu i amb altres professionals externs; la millora de la pràctica docent a partir de la reflexió sobre la pròpia pràctica; el desenvolupament professional i la protecció de les dades personals, la privacitat i la seguretat i el benestar digital de l’alumnat en l’exercici de les seves funcions.

 1.1 Comunicació organitzativa

1.2 Participació, col·laboració i coordinació professional

1.3 Pràctica reflexiva

1.4 Desenvolupament professional digital continu (DPC)

1.5 Protecció de dades personals, privacitat, seguretat i benestar digital