RUTINES DE PENSAMENT

idea 1 (pissarra)

En aquesta pàgina presentem les rutines de pensament que utilitzarem a l’aula per promoure el pensament i la reflexió a l’aula ja que valorem el pensament com a mitjà per a millorar l’aprenentatge.

 

pensar ximpanzè1- PENSO, M’INTERESSA, INVESTIGO

És una rutina que ens serveix per connectar amb el coneixement previ sobre un tema i ampliar-lo mitjançant la recerca d’informació.

Exposem el tema a tractar i deixem als alumnes un temps per reflexionar-hi i a continuació respondrem les següents preguntes:

– PENSO:Què creus que saps sobre el tema?

– M’INTERESSA: Quines preguntes o quins aspectes desperten el teu interès?

– INVESTIGO: Què t’agradaria saber sobre aquest tema? Com podries investigar-ho? 

Un cop hem decidit sobre el què vull investigar i com ho faig i comparteixo aquesta informació amb els companys ( en parelles en podem fer un informe compartint la informació, podem també posar-la en comú en petits grups o amb el grup classe).

Aquí tens el document per utilitzar ( imprimir i/o omplir) sobre aquesta rutina:

Penso, m’interesso, investigo

Per donar continuïtat a aquesta rutina aquí tenim una proposta per fer una notícia en petit grup a partir del què us ha interessat i heu investigat.

ESCRIVIM UNA NOTÍCIA EN PETIT GRUP

2- RELACIONO, AMPLIO, PREGUNTO   activitat

La finalitat d’aquesta rutina és que l’alumnat faci  connexions entre les noves idees i coneixements previs. També els ajuda a fer una reserva de preguntes, interessos i dificultats , estimula la curiositat i fixa l’escena per la investigació.

Aquesta rutina pot fer-se a partir de la lectura d’un article,d’un text,  al final d’un tema, després del visionat d’un vídeo…

  • CONNECT/ RELACIONAR: Com connectes aquesta nova informació amb la que ja coneixies?
  • EXTEND/ AMPLIAR: Què has après de nou? Noves idees que puguis plasmar.
  • CHALLENGE/PREGUNTAR: Què és el que no has entès? ( conceptes, frases, idees) Quines preguntes et sorgeixen de nou a partir d’aquesta lectura?
  • Finalment podem mirar de respondre les preguntes que ens han sorgit a partir d’aquesta lectura. Ho podem fer de diferents maneres: ( 10-15 min)
  1. Posem en comú les preguntes en petit grup o en grup classe i qui sàpiga la resposta l’explica.
  2. Cadascú investiga la resposta sobre les preguntes que s’ha fet i després les posem en comú
  3. Fem un mural amb post-its amb les preguntes o bé amb les idees noves que hem après.

Aquí tens la plantilla de la rutina: Relacionar, ampliar, preguntar

idees conectar3-2-1 PONT

Aquesta rutina us servirà per plasmar i descobrir idees i pensaments sobre un tema abans i després d’haver-lo estudiat o treballat i establir un pont i connexió entre aquestes idees prèvies i les posteriors. També ens serà útil per evidenciar el què hem après després d’haver aprofundit en un tema.

Aquí teniu la pauta descarregable: 321-puente