Els fòssils i la paleontologia

fòssilsESCALFEM MOTORS!!!

Per començar farem una rutina de pensament per saber què sabeu sobre ELS  FÒSSILS!

3-2-1 pont: 3 IDEES, 2 PREGUNTES I UNA METÀFORA.

Posem en comú algunes de les idees, preguntes i metàfores.

APROFUNDIM I INVESTIGUEM!

Us proposo aprofundir en el tema a partir de les següents preguntes( que possiblement incloguin la majoria de les vostres).

webAquí teniu alguns dels recursos que podeu consultar per esbrinar les respostes:

Amics del museu geològic

Procès de fossilització

Utilitat dels fòssils. Fòssils i evolució

1- Què són els fòssils?interrogants colors

2- Què és la paleontologia?

3- On podem trobar els fòssils?En quin tipus de roques?

4- Com es fossilitzen? Quines parts dels organismes es fossilitzen? Investiguem el procès de fossilització.

5- Per a què ens serveixen els fòssils?

6- Què són els fòssils guia?

Aquí teniu un vídeo on explcia de manera molt senzilla la fossilització:

Un altre vídeo molt més complet on explica moltes més coses sobre els fóssils i també el procès de fossilització ( a partir del minut 3):

 

paleontologia

FÒSSILS A LA CONCA DE TREMP

Al voltant dels 55 Ma el nivell del mar va pujar un cop més de forma global a la Terra i les aigües marines van ocupar l’àrea prepirinenca. La seva presència a la Conca durà tan sols 5Ma però hi deixà una forta emprempta.

Alguns dels fòssils que trobem actualment  a la Conca i corresponen a aquella època són:

  •   Les turritelles ( figolines i trempines), abundants caragolines que es varen fossilitzar
  • Alveolines : macroforamínífers abundants , milimètriques pilotes de rugbi blanquinoses  fàcilment reconeixibles.
  • Nummulits: que tenen forma de petites monedes

síntesisD’aquests tres fòssils en farem un fitxa amb la informació que vosaltres decidiu que és rellevant i important. Sereu vosaltres que marcareu la pauta de la fitxa. Primerament farem una recerca d’informació sobre aquests fòssils i després una pluja d’idees per decidir què hi ha d’haver a la fitxa.

Aquí teniu algunes pàgines web que podeu consultar per aquesta tasca:

Litoteca

Museu de Sobrarbe

Turritella dixoni

activitatFinalment tornem a fer la rutina de pensament inicial per connectar els coneixements previs amb els adquirits: 3-2-1 pont: 3 IDEES, 2 PREGUNTES I UNA METÀFORA.

Comparem la rutina inicial amb la final i avaluem el què hem après. Revisem si ens ha quedat alguna pregunta sense respondre.