Processos geològics externs

agents geològics externs

Amb l’estudi del cicle de les roques i de la formació d’algunes d’elles hem pogut veure alguns dels processos geològics externs.

Fixa’t en la imatge i cerca aquests conceptes.

 

Ara observa les imatges següents i digues quins d’aquests processos creus que s’hi reflecteixen:meteorització físicadelta

erosió

 

transport desert

 

riu

 

Els processos geològics externs són aquells que tenen lloc a l’exterior de la superfície terrestre com la meteorització, el transport, l’erosió i la sedimentació.

Aquests processos es desenvolupen gràcies a dues fonts energètiques bàsiques. Mirant la imatge anterior podries deduir quines són.
agents geologics externs 3

L‘energia solar i la força de la gravetat fan que es desenvolupin aquests processos. Amb aquesta energia es destrueixen els relleus superficials i finalment es formen les roques sedimentàries.

També podem parlar dels agents geològics externs que provoquen alguns d’aquests processos i que bàsicament són:la pluja, les aigües salvatges,els torrents,els rius, les glaceres, l’onatge, els corrents marins i el vent.

Mireu aquest esquema i intenteu entendre’l. Després el copiarem a la llibreta i redactarem el què creiem que ens vol explicar.

agesnts geol. externs 4

Després mirarem i llegirem la informació de la següent web sobre els processos geològics externs on explica tots aquests processos i compararem aquesta informació amb els nostres textos. Cadascú es llegirà el text d’un altre company i partir de la web i del què explicarem mirarem de millorar-lo. Després recuperarem el nostre text i observarem com l’ha corregit el nostre company i si hi estem o no d’acord.