DIARI D’AULA

descarga

activitatQuè és?

És un element o instrument que descriu, explica i interpreta l’acció de l’alumne a l’aula i fora de la mateixa. El diari, de fet, és un recurs utilitzat per deixar constància de fets o vivències, inseguretats, pors, dubtes, èxits, reptes…

La confecció d’aquest diari és una tasca constant i meditada ja que l’alumne haurà d’anotar-hi les idees que es van “ creuant” en la seva ment mentre va seguint el que passa a l’aula.

Al principi pot ser els constarà agafar el ritme i la constància però finalment hi trobaran el sentit i la utilitat i no se’ls farà tan feixuc.

Per què un diari d’aula?idea 1 (pissarra)

Proposem utilitzar aquest instrument ja que creiem que té un gran potencialitat per a que l’alumne aprengui millor.

 

Per tal d’aconseguir aquest ambiciós objectiu ens basarem en dos dels aspectes més importants d’aquesta eina:

  • L’escriptura. Es tracta d’un recurs que requereix escriure i aquesta escriptura serà activa i personal i per tant permetrà que l’alumnat aprengui a través de la seva pròpia narració. La narració en aquest cas implicarà REFLEXIÓ.
  • La reflexió. Aquesta eina permetrà a l’alumnat reflexionar sobre els processos d’ensenyament/ aprenentatge perquè recull la versió de l’estudiant, de la seva pròpia actuació de manera viscuda, immediata i experiencial.

Està clar a més que aquesta és una eina molt competencial. Les competències que treballarem més són:

  • Competència comunicativa
  • Competència d’aprendre a aprendre
  • Competència d’autonomia i iniciativa personal

Com fer-lo?    síntesis                                  

Aquest diari haurà de seguir l’estructura següent:

  • Portada
  • Introducció: explica què pretens amb aquest diari i què n’esperes d’ell, com l’estructuraràs, ….
  • Presentació personal.
  • Activitats/ tasques/ treballs cooperatius

En aquest punt hauràs de redactar un escrit parlant d eles activitats que hem fet a l’aula. Els aspectes que hauràs de tenir en compte com a mínim a l’hora de redactar-lo són: què hem fet, com ho hem fet, què creus que has après i que penses que encara no has après prou bé.

  • Valoració final del diari i del teu aprenentatge.

comprovarL’avaluarem?

Aquesta eina ja és avaluadora de per si i per tant us servirà per autoavaluar-vos. Serà un instrument que bàsicament us servirà a vosaltres per ser conscient del vostre procés d’aprenentatge.

Al mateix temps tindré en compte també el vostre procés de confecció del diari i per tant anirem controlant setmanal o mensualment que l’aneu fent ja que només té sentit si es fa dia a dia.

A partir de les vostres observacions mirarem de debatre i parlar sobre les activitats que anem fent i sobre allò que encara no s’ha entès.

Exemples:

Cicle Mitjà: “Hem fet barreges amb oli, vinagre, sal, sucre, sorra i també colorants tot amb aigua. He après que aigua i sorra no es dissolen, i tampoc amb oli tot i que remenem. També que quan es fa una dissolució només es veu l’aigua o de color, es tot transparent. No se perquè no es veu el sucre i la sal. Però es nota que estan a l’aigua, o he provat. Ma agradat molt el que hem fet amb el meu grup”.

Cicle Superior: “M’ha agradat molt perquè em après moltes coses com per exemple aquestes: he après que quan bufes per la tràquea els pulmons canvien de color, també e après que el pulmó esquerra és més petit que el dret perquè té que deixar lloc al cor (… escriu més coses que ha aprés fent la dissecció). El treball m’ha anat bastant bé però ens vam discutir una mica per decidir que hi havia dintre dels pulmons i com passa l’aire que arriba als bronquíols a la sang”.

1r ESO: “He fet malament el problema perquè el denominador comú era 120 i a la fracció ½ el 2 l’havia multiplicat per 60 i m’he confós i he posat 120 al numerador però havia de posar 60, també m’he equivocat en que de els quatre numeradors un s’havia de restar i els he sumat tots, però crec que les accions no estan tan malament”

3r ESO: “He revisat el dibuix que havia fet fa uns dies sobre el camí d’un tros de pa i d’una taronjada pel nostre cos mirant llibres i internet i amb el meu grup. Ara sé que el pa l’anem digerint gracies a les substàncies químiques que reaccionen amb ell des de la boca, que es a l’intestí on passen les substàncies que s’aprofiten a la sang i les altres surten per l’anus (es la caca) i que la taronjada passa pel ronyó. Però no entenc be com es forma el pipi ni perquè serveix el fetge, i el meu grup tampoc”.

websLa bibliografia en la què m’he basat per fer aquest article és la següent:

 

SANMARTÍ, N. (2010) Avaluar per aprendre. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

GIMENO SORIA, X.(2005). El diari d’aula com a eina per a la formació i l’avaluació. UAB. Barcelona.

Aquí teniu el document en pdf per si us el voleu descarregar: Diari d’aula